Mehmet Fırat, một nhà nghiên cứu tại Đại học Anadolu ở Thổ Nhĩ Kỳ, gần đây đã công bố một nghiên cứu đưa ra một giải pháp đa công nghệ cho các vấn đề đang thách thức hệ thống giáo dục truyền thống được gọi là "Hệ sinh thái Giáo dục Mở Thông Minh" (SOEE).

Nghiên cứu này kết hợp blockchain, tổ chức tự trị phi tập trung (DAOs), token phi tương đồng (NFTs), phân tích học tập đa phương thức và trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo thành một hệ sinh thái giáo dục tự chủ.

Hệ thống học tập tương tác, ảnh chụp màn hình. Nguồn: FıratTheo bài báo nghiên cứu do Fırat viết và công bố vào ngày 25 tháng 7, "Công bằng, cơ hội công bằng, và vấn đề truy cập có thể được coi là những khó khăn lớn nhất của giáo dục trong thế giới ngày nay".

Fırat đề xuất một hệ thống "giáo dục mở" chạy trên blockchain sử dụng hệ thống AI sinh sáng như ChatGPT hoặc tương tự để giao tiếp với học sinh và cá nhân hóa trải nghiệm học tập. Bài học, tài nguyên học tập và chứng chỉ sẽ được tạo thành NFTs, và toàn bộ quy trình sẽ được quản lý bởi một DAO.

Theo Firat, mục tiêu cuối cùng của giáo dục mở không chỉ là để dân chủ hóa việc học và làm cho giáo dục dễ tiếp cận, mà còn để cung cấp trải nghiệm học tập cá nhân hóa cho mọi người. Theo báo cáo nghiên cứu:

"Dù các hệ thống chúng ta đã thấy dường như ủng hộ triết lý và phương pháp này, nhưng chúng vẫn còn xa rời khỏi mục tiêu chung này vì chưa thể tích hợp trí tuệ nhân tạo, blockchain và dữ liệu lớn. "Trong khi nghiên cứu của Fırat không phải là nỗ lực đầu tiên để khám phá giáo dục mở trên blockchain, nó được coi là một trong những dự án tham vọng nhất. Theo báo cáo, "sự hội tụ của các công nghệ này có thể [...] mở đường cho sự đơn nhất trong giáo dục." Fırat cũng thêm rằng "đây có thể là tổ chức xã hội đầu tiên của nhân loại đạt đến sự đơn nhất."

Trong mặt kỹ thuật, một sự đơn nhất là một khuôn mẫu mà công nghệ vượt qua sức chứa của những người tạo ra nó để kiểm soát tiến hóa của nó. Một đơn nhất giáo dục dựa trên sự hội tụ công nghệ sẽ, lí thuyết, là điểm mà giáo dục miễn phí trọn đời trở nên phổ biến.

Liên quan: Các đại học sử dụng lưu trữ dựa trên blockchain để bảo vệ và dân chủ hóa dữ liệu

"Tuy nhiên, trước mục tiêu xa xôi này," Fırat viết, "sẽ có 12 lợi ích chính của SOEE." Những lợi ích này bao gồm tính tiếp cận, cá nhân hóa, chất lượng giáo dục, an ninh và minh bạch, quản trị dân chủ, sở hữu trí tuệ và giá trị nội dung, hợp tác và tích hợp toàn cầu, bình đẳng và cơ hội bình đẳng, khả năng tái sử dụng tài nguyên giáo dục, bảo tồn và khuyến nghị đa dạng văn hóa và ngôn ngữ, sáng tạo và học tập thử nghiệm trong giáo dục, và hỗ trợ cho thành công của học sinh và lập kế hoạch sự nghiệp.

Theo Fırat, những lợi ích tiềm năng của SOEE đáng được các bên liên quan và nhà hoạch định chính sách giáo dục nghiên cứu thêm.