Khi các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra những hình ảnh tổng hợp mang tính thực tế ngày càng tốt hơn, Google đã phát triển một công cụ mới có tên là SynthID để giúp xác định các bức ảnh và tác phẩm nghệ thuật được tạo bằng máy tính.

Mặc dù ban đầu chỉ sử dụng cho khách hàng Google Cloud được lựa chọn, công nghệ này đại diện cho một bước tiến về việc xác định nội dung được tạo bởi trí tuệ nhân tạo.

SynthID nhúng các watermark kỹ thuật số không thể nhìn thấy vào những hình ảnh được tạo bởi trí tuệ nhân tạo, cho phép chúng có thể được phát hiện ngay cả sau khi thay đổi như cắt ghép hoặc thay đổi màu sắc.

Sử dụng Imagen, một mô hình chuyển từ văn bản thành hình ảnh mới, Google đang thử nghiệm SynthID với một số khách hàng Google Cloud được lựa chọn.

SynthID: Cách Hoạt Động

Khác với watermark nhìn thấy rõ rệt phổ biến hiện nay, watermark số của SynthID được dệt trực tiếp vào dữ liệu hình ảnh.

Công cụ này sử dụng hai mô hình trí tuệ nhân tạo được đào tạo cùng nhau - một mô hình để thêm watermark không thể nhìn thấy và một mô hình để xác định chúng.

Google đã tối ưu hóa các mô hình này để nhúng watermark thích hợp với nội dung hình ảnh gốc, giữ cho chất lượng hình ảnh mà không làm mất khả năng phát hiện.

Trong quá trình kiểm tra nội bộ, SynthID xác định chính xác những hình ảnh được tạo bởi trí tuệ nhân tạo sau khi được chỉnh sửa nặng. Công cụ cung cấp ba mức độ tự tin để cho biết khả năng một bức ảnh chứa watermark SynthID.

Mặc dù Google không đảm bảo sự không sao chép bất kỳ thay đổi nào, SynthID cung cấp một phương pháp kỹ thuật để sử dụng nội dung được tạo bởi trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm.

Công cụ này dự kiến sẽ tiếp tục phát triển cùng với các mô hình trí tuệ nhân tạo khác, mở rộng khả năng xác định hình ảnh sang âm thanh, video và văn bản.

Ý Nghĩa Đối Với Doanh Nghiệp & Nhà Tiếp Thị Kỹ Thuật Số

Dù công cụ này đang trong thời kỳ ban đầu của nó, sự tiến bộ trong việc xác định hình ảnh được tạo bởi trí tuệ nhân tạo như thế này có một số ảnh hưởng đối với doanh nghiệp và nhà tiếp thị.

  • Trách nhiệm hơn: Nhúng watermark không thể nhìn thấy vào hình ảnh được tạo bởi trí tuệ nhân tạo cung cấp một cách để xác định hệ thống AI sử dụng để tạo ra nó.
  • Xem xét mới: Nhà tiếp thị phải xem xét xem có cần và như thế nào để xác định hình ảnh được tạo bởi trí tuệ nhân tạo mà họ sử dụng cho các chiến dịch của mình. Việc công nhận đúng có thể xây dựng sự tin tưởng với người tiêu dùng.
  • Cơ hội mới: Công nghệ watermark mở ra các khả năng sáng tạo để tạo ra hình ảnh nhân tạo bằng quy mô lớn trong khi vẫn giữ được nguồn gốc của nó. Nhà tiếp thị thông minh có thể tìm ra các ứng dụng mới lạ.

Tóm lại, SynthID có thể thay đổi cuộc trò chuyện về việc sử dụng AI có trách nhiệm. Đây sẽ là một công nghệ thú vị để theo dõi trong cuộc đua về trí tuệ nhân tạo.

Ảnh nổi bật: IB Photography/Shutterstock