Google hôm nay thông báo về việc ra mắt Dự án IDX, sự thâm nhập của họ vào việc cung cấp môi trường phát triển dựa trên trình duyệt được kích hoạt bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng ứng dụng đa nền tảng và web toàn bộ công nghệ. Hiện tại, nó hỗ trợ các framework như Angular, Flutter, Next.js, React, Svelte và Vue, và ngôn ngữ như JavaScript và Dart, với việc hỗ trợ Python, Go và những ngôn ngữ khác đang được tiến hành.

Google không xây dựng một môi trường phát triển tích hợp (IDE - integrated development environment) mới khi tạo ra IDX. Thay vào đó, họ đang sử dụng Visual Studio Code - mã nguồn mở làm cơ sở của dự án này. Điều này chắc chắn cho phép nhóm tập trung vào việc tích hợp với Codey, mô hình cơ bản dựa trên PaLM 2 của Google cho các tác vụ lập trình. Nhờ Codey, IDX hỗ trợ hoàn thành mã thông minh, một chatbot giống ChatGPT/Bard có thể giúp đỡ các nhà phát triển với các câu hỏi lập trình tổng quát cũng như câu hỏi liên quan đến mã bạn đang làm việc (bao gồm khả năng giải thích) và khả năng thêm hành động mã ngữ cảnh như "thêm bình luận".

: Video: Google ra mắt dự án IDX (nhấp vào đây để xem)

: Credit ảnh: Google

"Chúng tôi dành rất nhiều thời gian để viết mã, và các tiến bộ gần đây trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã tạo ra cơ hội lớn để làm cho thời gian đó hiệu quả hơn," nhóm IDX giải thích trong thông báo hôm nay. "Với Dự án IDX, chúng tôi đang tìm hiểu làm thế nào sự đổi mới của Google trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo - bao gồm các mô hình Codey và PaLM 2 làm nền tảng của Studio Bot trong Android Studio, Duet trên Google Cloud và nhiều hơn nữa - có thể giúp bạn không chỉ viết mã nhanh hơn, mà còn viết mã chất lượng cao hơn."

Là một môi trường phát triển dựa trên đám mây, không ngạc nhiên khi Dự án IDX tích hợp với Firebase Hosting của riêng Google (và Google Cloud Functions) và cho phép các nhà phát triển mang mã hiện có từ kho lưu trữ GitHub vào. Mỗi không gian làm việc đều có quyền truy cập vào một máy ảo (VM) dựa trên Linux và, sớm thôi, máy mô phỏng Android và iOS được tích hợp trực tiếp trong trình duyệt.

: Hình ảnh: Dự án IDX được tạo thành như thế này (nhấp vào đây để xem)

: Credit ảnh: Google

Trước khi ra mắt hôm nay, tôi đã có cơ hội thử nghiệm Dự án IDX trong một vài ngày. Chatbot của IDX hoạt động đúng như mong đợi nhưng thấy không kết hợp chặt chẽ với mã nguồn. Ví dụ, nó không thể trực tiếp thay đổi mã nguồn (điều này cũng đúng cho hầu hết các đối thủ của Google), và có vẻ như nó không nhận thức được mã nào bạn đã chọn trong trình soạn thảo. Tuy nhiên, vẫn còn rất sớm và Google cho biết nhóm đang "đúng đầu chặng đường này" và kế hoạch để thêm các khả năng mới theo thời gian.

Mặc dù GitHub Copilot, Amazon CodeWhisperer và những sản phẩm tương tự cung cấp các tính năng lập trình AI tương tự, tập trung của Google vào việc phát triển toàn bộ hệ thống đưa vào một chút gia vị khác. Với Codespaces và AWS Cloud9, GitHub và Amazon cũng cung cấp các môi trường phát triển dựa trên đám mây. Bên cạnh đó, Google cũng cung cấp các plugin Cloud Code IDE của riêng mình, mà họ có thể sử dụng để mang Codey đến hầu hết các IDE phổ biến khác. Dự án IDX tạo ra một tổ chức thử nghiệm tốt cho Google để trưng bày một số khả năng trí tuệ nhân tạo của mình cho các lập trình viên, nhưng vẫn còn phải xem liệu nó có phát triển thành một môi trường phát triển hoàn chỉnh mà các nhà phát triển muốn sử dụng cho dự án của họ hay không.