Emilia David báo cáo qua trang The Verge: Adobe và các công ty khác đã thành lập một biểu tượng có thể được gắn vào nội dung cùng dữ liệu meta, xác định nguồn gốc, bao gồm việc liệu nó có được tạo ra bằng công cụ trí tuệ nhân tạo hay không. Biểu tượng này, mà Adobe gọi là "biểu tượng sự minh bạch," có thể được thêm vào thông qua các nền tảng chỉnh sửa ảnh và video của Adobe như Photoshop hay Premiere và cuối cùng là Bing Image Generator của Microsoft. Nó sẽ được thêm vào dữ liệu meta của hình ảnh, video và PDF để thông báo về người sở hữu và người tạo ra dữ liệu. Khi người xem nhìn vào một bức ảnh trực tuyến, họ có thể di chuột qua biểu tượng đó và nó sẽ mở ra một trình đơn xổ xuống chứa thông tin về chủ sở hữu, công cụ trí tuệ nhân tạo được sử dụng và các chi tiết khác về quá trình sản xuất nội dung đa phương tiện.

Adobe đã phát triển biểu tượng này cùng các công ty khác trong Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), một nhóm nhằm tạo ra tiêu chuẩn kỹ thuật để chứng nhận nguồn gốc và chất lượng của nội dung. (Nó sử dụng viết tắt "CR," trong đó CR khá là nhầm lẫn, "CR" thực chất đứng cho content CRedentials, để tránh bị nhầm lẫn với biểu tượng Creative Commons.) Các thành viên khác của C2PA bao gồm Arm, Intel, Microsoft và Truepic. C2PA sở hữu nhãn hiệu cho biểu tượng này. Andy Parsons, giám đốc cấp cao của Content Authenticity Initiative của Adobe, nói với The Verge rằng biểu tượng này có tác dụng như một "nhãn dinh dưỡng" trong việc thông báo nguồn gốc của phương tiện truyền thông. Sự hiện diện của biểu tượng này nhằm khuyến khích việc gắn thẻ dữ liệu được tạo bởi trí tuệ nhân tạo, vì theo Parsons, nó tạo thêm sự minh bạch về cách nội dung được tạo ra. Trong khi biểu tượng nhỏ này có thể nhìn thấy trong hình ảnh, thông tin và biểu tượng cũng được nhúng trong dữ liệu meta, do đó nó sẽ không bị chỉnh sửa bằng Photoshop.