Không thể gọi AI là mã nguồn mở mà không có bất kỳ sự chắc chắn nào," CEO của OpenUK - Amanda Brock đã nói trong một cuộc thảo luận gần đây về mã nguồn mở trong thời đại của AI. Điều này càng làm mờ khi xét đến nguồn gốc của mã nguồn mở, xu hướng rời xa các giấy phép mã nguồn mở thuần túy và cách xử lý với AI, mà gần như bao gồm tất cả mọi thứ, đặc biệt là dữ liệu cá nhân và sức khỏe được bảo vệ bởi luật riêng tư.

Chủ đề của chúng ta, Llama 2, và cuộc trò chuyện diễn ra khi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được ra mắt và nhóm tại Meta gán nhãn Llama 2 là mã nguồn mở. Llama 2 không phải là mã nguồn mở, mặc dù blog của Meta nói vậy, cũng như trang để tải xuống Llama 2. Nó gây khó hiểu. Ví dụ, "đổi mới mở" là thuật ngữ được Meta sử dụng trên trang web của họ. Thế nên, nó là gì? Có thể nhận được sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp nhưng nó không phải mã nguồn mở.

Erica Brescia, giám đốc quản lý tại Redpoint Ventures, và Steven Vaughan-Nichols, người sáng lập Open Source Watch, tham gia cuộc thảo luận cùng Brock.

Open Source Initiative (OSI) ra đời vào năm 1998, tìm kiếm một phương pháp cộng tác hơn cho việc cấp phép. Từ OSI ra đời Định nghĩa Mã nguồn mở. Giấy phép mã nguồn mở hoạt động tuân thủ định nghĩa đó.

"Tôi không nghĩ chúng ta sẽ thấy LLM hoặc bất kỳ AI quan trọng nào có thể được cấp phép như mã nguồn mở, bởi vì yếu tố quan trọng của mã nguồn mở là Định nghĩa Mã nguồn mở," Brock nói.

"Và chúng ta sẽ không thấy điều đó với LLM," Brock nói. "Vì vậy, chúng tôi muốn hỗ trợ một bước đi tiến và mở ra đổi mới, nhưng chắc chắn không phải là một sự hiểu lầm nó là mã nguồn mở."

Chúng ta cần ngôn ngữ để nói về mã nguồn mở và AI. Điều này có thể có nghĩa là cần cải tiến Định nghĩa Mã nguồn mở để nhận ra nơi thế giới đang ở hiện nay so với thời đại trước đám mây khi cộng đồng tạo ra định nghĩa mã nguồn mở, Brescia nói.

OSI đang phát triển một định nghĩa mới cho mã nguồn mở và AI. Công việc đang tiếp diễn. Đội ngũ OSI sẽ tổ chức một cuộc xem xét cộng đồng lần thứ ba từ ngày 19 đến 21 tháng 9 năm 2023 tại Hội nghị Mở nguồn tại Bilbao, Tây Ban Nha.

Brescia cho biết rằng mã nguồn mở sẽ tiếp tục bị làm mờ đi nếu chúng ta không tiến hóa cách chúng ta nghĩ về mã nguồn mở và cách chúng ta định nghĩa các giấy phép mã nguồn mở.

"Vì cái gì sẽ xảy ra là, bạn biết, những người mà tôi nghĩ là đang tuân thủ các quy trình phát triển mở hơn mà nhiều người trong số chúng ta muốn thấy được khuyến khích sẽ dừng lại thậm chí không còn thử gần tới mã nguồn mở nữa chỉ vì họ không tìm được cách làm điều đó và vẫn xây dựng một doanh nghiệp," Brescia nói. "Và tôi biết sẽ có những người thuần chủ nghĩa sẽ tranh cãi: 'Ừ, điều đó không phải là điều mà mã nguồn mở nên làm." Nhưng tôi nghĩ rằng nhiều người trên thế giới đã tiến xa hơn. Và thực sự, vì mã nguồn mở đã chiến thắng và trở nên tràn lan đến như vậy, mọi người đang tập trung vào những điều khác so với 20 năm trước khi các định nghĩa này được tạo ra."

Một số nhà cung cấp đã chuyển từ giấy phép mã nguồn mở sang Giấy phép Công cộng Phía máy chủ (SSPL).

"Tất cả đều đối mặt với đám mây và tất cả đều bị làm xao lạc," Vaughan-Nichols nói.

Họ đã thay đổi giấy phép của mình và làm xa rời cộng đồng khi làm như vậy, Vaughan-Nichols nói.

Ý nghĩa lịch sử của đám mây trong phát triển phần mềm đã mang lại khả năng mới trong việc sử dụng dữ liệu trong Trí tuệ nhân tạo tự sinh. Điều này cũng đặt ra một câu hỏi về việc các định nghĩa thay đổi sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với tất cả các giấy phép mã nguồn mở hiện có, mà đã xây dựng nền tảng cho nhiều phần mềm phát triển.