Các công tố viên tổng quốc gia từ cả 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ muốn các nhà lập pháp thành lập một ủy ban chuyên trách điều tra tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với tình trạng lạm dụng trẻ em, như đã được The Associated Press đưa tin trước đó. Trong một bức thư gửi đến Quốc hội, các công tố viên tổng cho biết ủy ban đề xuất này nên đưa ra các giải pháp để ngăn chặn việc tạo ra tài liệu lạm dụng tình dục thông qua trí tuệ nhân tạo (CSAM) đối với trẻ em.

Như đã nêu trong bức thư, các công tố viên tổng chỉ ra rằng những kẻ xấu có thể huấn luyện AI bằng cách sử dụng hình ảnh của trẻ em bị lạm dụng và không bị lạm dụng để tạo ra deepfakes, đồng thời tạo ra "hình ảnh tình dục mới và thực tế về trẻ em không có thật, nhưng có thể tương tự trẻ em thực sự". Bức thư cho biết những công cụ AI dễ dàng sẵn có làm cho quy trình này "dễ hơn bao giờ hết".

Dự án này, do Công tố viên tổng South Carolina Alan Wilson dẫn đầu, đã có chữ ký của các công tố viên tổng tại 50 tiểu bang và 4 lãnh thổ. Mỗi công tố viên tổng đã yêu cầu Quốc hội thành lập một ủy ban để "nghiên cứu các phương pháp và công cụ AI có thể được sử dụng để khai thác trẻ em", cũng như mở rộng "các hạn chế hiện có về CSAM để rõ ràng bao gồm CSAM được tạo ra bởi AI".

Chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu đánh giá một số nguy cơ liên quan đến AI. Sau khi chính quyền Biden triển khai kế hoạch thúc đẩy việc sử dụng AI có đạo đức vào tháng 5, Thượng viện đã tổ chức một cuộc họp thân thiện đáng chú ý về quy định về AI. Vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để thực thi các luật phổ biến để kiểm soát việc sử dụng AI, điều này đã được liên minh châu Âu làm từ trước.

"Bạn có thể thấy Quốc hội đã nhận thức được các vấn đề liên quan đến AI, và gần đây đã có đề xuất về pháp luật ở cấp nhà nước và liên bang để quy định về AI nói chung, tuy nhiên, phần lớn tập trung vào an ninh quốc gia và các quan tâm về giáo dục", bức thư viết. "Và trong khi những quyền lợi này đáng được xem xét, việc đảm bảo an toàn cho trẻ em không nên bị lơ lửng khi đánh giá những nguy cơ của AI".