Sự quan tâm đến việc sử dụng ChatGPT và trí tuệ nhân tạo trò chuyện nói chung đang tăng lên. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều câu hỏi xoay quanh trí tuệ nhân tạo phát sinh và những lợi ích tiềm năng mà nó có thể mang lại cho cá nhân và doanh nghiệp.

ChatGPT, cùng với những mô hình cơ bản khác, là một phần của siêu tự động hóa và các đổi mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Nó đóng vai trò trong việc tự động hóa, tăng cường con người hoặc máy móc và thực hiện tự động các quy trình kinh doanh và công nghệ thông tin. Trong nhiều vai trò công việc, nó có thể thay thế, điều chỉnh lại và định nghĩa lại một số hoạt động và nhiệm vụ cụ thể.

Trong giai đoạn beta, ChatGPT sẽ chuyển sang giai đoạn thử nghiệm và thử nghiệm sớm. Trong thời gian này, việc áp dụng sẽ tăng lên, tiếp tục hoàn thiện các quy tắc tốt nhất và tích hợp vào quy trình công việc và ứng dụng kinh doanh. Tuy nhiên, cũng có thể có phản hồi tiêu cực liên quan đến vấn đề quyền riêng tư, lạm dụng thông tin và thiên vị, như thường thấy khi công nghệ chuyển từ đỉnh kỳ vọng quá cao sang thời kỳ thất vọng.

ChatGPT có một số khả năng, bao gồm tạo và cải thiện văn bản và phát triển mã, tóm tắt văn bản, phân loại nội dung, trả lời câu hỏi và dịch ngôn ngữ.

Có bốn phương pháp triển khai chính cho ChatGPT:

1. Giữ nguyên: Người dùng nhập thông tin gợi ý và nhận kết quả thông qua giao diện trực tuyến, đây là phương pháp phổ biến nhất ban đầu.

2. Kỹ thuật kích thích mà không sử dụng API: Người dùng kết hợp ChatGPT với các công nghệ khác trong quy trình công việc, thủ công hoặc sử dụng công nghệ screen scraping và tự động hóa quy trình robot (RPA).

3. Kỹ thuật kích thích sử dụng API: Phương pháp này cho phép thiết lập và đánh giá gợi ý theo chương trình và tích hợp trực tiếp với các ứng dụng khác nhau.

4. Tương tác với mô hình: Người dùng có thể tận dụng phiên bản riêng của GPT2, GPT3 hoặc các mô hình cơ bản khác để triển khai theo cách tùy chỉnh.

Dù quan trọng là nhận thức về tiềm năng của ChatGPT, cũng cần thận trọng và thử nghiệm cẩn thận. Các công nghệ ở giai đoạn ban đầu thường đi kèm với sự quảng cáo rầm rộ và cần thử nghiệm các trường hợp sử dụng mới ngoài việc tập trung vào ngôn ngữ. Tổ chức nên thiết lập hướng dẫn sử dụng, hiểu rõ các rủi ro và quy tắc tốt nhất, và yêu cầu tất cả văn bản được tạo ra được xem xét bởi con người.

Có một số hạn chế của ChatGPT cần xem xét. Nó chỉ được huấn luyện trên dữ liệu đến tháng 9 năm 2021, giới hạn kiến thức của nó về các sự kiện diễn ra sau thời điểm đó. Hơn nữa, nó không thể trích dẫn nguồn thông tin và hoàn toàn phụ thuộc vào thông tin nó đã được đào tạo. Nó không thể xử lý ảnh đầu vào hoặc tạo ra hình ảnh, mặc dù trong tương lai có thể được sử dụng kết hợp với các mô hình trí tuệ nhân tạo tạo hình. Người dùng không thể huấn luyện ChatGPT trên cơ sở kiến thức riêng của họ và mặc dù đã cải thiện gần đây, nó có thể không đáng tin cậy trong nhiệm vụ toán học.

Về mặt bảo mật, cần thận trọng. Mặc dù OpenAI và Microsoft - những công ty đứng sau ChatGPT - đã cam kết bảo mật và sự riêng tư, vẫn cần có sự làm rõ thêm về việc sử dụng dữ liệu, đặc biệt là liên quan đến thông tin gợi ý nhạy cảm. Cho đến khi có sự rõ ràng, khuyến nghị các doanh nghiệp xem xét thông tin chia sẻ với ChatGPT như khi đăng lên một trang web công khai hoặc nền tảng xã hội.

Để đảm bảo việc sử dụng có trách nhiệm và hiệu quả, nên tạo ra các chính sách công ty về ChatGPT thay vì áp đặt lệnh cấm tuyệt đối. Theo dõi việc sử dụng trong khi khuyến khích sự đổi mới và sử dụng ChatGPT để tăng cường công việc nội bộ với dữ liệu được lựa chọn cẩn thận là một phương pháp hợp lý.

Sự kết hợp của ChatGPT và các đổi mới trí tuệ nhân tạo khác sẽ ảnh hưởng đến lực lượng lao động, tạo ra các công việc mới trong khi tái định nghĩa những công việc khác. Trường độ thay đổi sẽ khác nhau theo từng ngành, địa điểm, kích thước và dịch vụ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng các công cụ như ChatGPT sẽ tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, lượng lớn, ưu tiên cho hiệu suất, năng suất và cải thiện chất lượng.

Tóm lại, ChatGPT là một trong những đổi mới trí tuệ nhân tạo và siêu tự động hóa đang thay đổi quy trình kinh doanh. Nó có khả năng thay thế, điều chỉnh và định nghĩa lại các hoạt động trong các vai trò công việc khác nhau. Mặc dù có những hạn chế, việc thử nghiệm cẩn thận và theo dõi việc sử dụng có thể đưa đến việc triển khai đổi mới có trách nhiệm và sáng tạo.