Microsoft tạm thời ngăn nhân viên sử dụng ChatGPT và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) khác vào ngày 9 tháng 11, CNBC đưa tin cùng ngày.

CNBC cho biết họ đã thấy một ảnh chụp màn hình cho thấy ChatGPT - con bot chat được trang bị trí tuệ nhân tạo - không thể truy cập trên các thiết bị công ty của Microsoft vào thời điểm đó.

Microsoft cũng đã cập nhật trang web nội bộ của mình, cho biết do vấn đề bảo mật và dữ liệu, "một số công cụ trí tuệ nhân tạo không còn có sẵn cho nhân viên sử dụng."

Thông báo này nói về việc đầu tư của Microsoft vào OpenAI - tập đoàn cha của ChatGPT - cũng như những biện pháp đảm bảo tích hợp của ChatGPT. Tuy nhiên, nó cảnh báo nhân viên công ty không nên sử dụng dịch vụ này và các đối thủ cạnh tranh, thông điệp đã nói:

"[ChatGPT] là ... một dịch vụ bên thứ ba ... Điều đó có nghĩa là bạn phải thận trọng khi sử dụng nó do rủi ro về quyền riêng tư và bảo mật. Điều này cũng áp dụng cho bất kỳ dịch vụ trí tuệ nhân tạo bên ngoài nào khác, chẳng hạn như Midjourney hoặc Replika."

CNBC nói rằng trong thông báo, Microsoft cũng đề cập ngắn gọn đến công cụ thiết kế đồ họa Canva được trang bị AI, nhưng sau đó đã loại bỏ dòng này khỏi thông điệp.

Microsoft vô tình chặn những dịch vụ

CNBC cho biết Microsoft đã phục hồi quyền truy cập vào ChatGPT sau khi trang tin đăng bài về sự cố. Một đại diện từ Microsoft cho biết công ty đã vô tình hoạt động hạn chế đối với tất cả nhân viên trong quá trình kiểm tra hệ thống điểm cuối để kiểm soát mối đe dọa bảo mật.

Đại diện này cho biết Microsoft khuyến khích nhân viên sử dụng ChatGPT Doanh nghiệp và Bing Chat Doanh nghiệp của riêng công ty, nhấn mạnh rằng những dịch vụ này đảm bảo mức độ bảo mật và quyền riêng tư cao.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh lo ngại rộng rãi về quyền riêng tư và bảo mật trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ và nước ngoài. Mặc dù chính sách hạn chế ban đầu của Microsoft có vẻ thể hiện sự không tán thành của công ty đối với tình trạng bảo mật trí tuệ nhân tạo hiện tại, nhưng có vẻ như chính sách này thực tế là một nguồn tài nguyên có thể bảo vệ chống lại các sự cố bảo mật trong tương lai.