Phép nhuận với những tên nặng kí kỹ thuật như AT&T, Microsoft và OpenAI, công ty đã hợp tác để phát triển một công cụ được gọi là 'Ask AT&T'. Theo một bài viết trên blog, công cụ này theo sau thiết kế của 'ChatGPT' của OpenAI, sẽ giúp tăng cường năng suất của cán bộ các bộ phận lập trình và phát triển cụ thể của AT&T. Công ty cho biết rằng công cụ của trí tuệ nhân tạo tạo ra sẽ được giới thiệu vào cán bộ lao động trong tuầy tới, đánh dấu nhân viên AT&T là "thế hệ đầu tiên của người dùng doanh nghiệp thực sự của khả năng mới này".

Công cụ AI 'Ask AT&T': Một Lợi ích cho Hiệu Suất làm Việc

Giúp chuyển động các chương trình cũ sang nền tảng dữ liệu dựa trên đám mây, Ask AT&T đóng vai trò quan trọng trong hiện đại hóa quy trình đồng thời giúp cá nhân lập trình gia loại bỏ「challenge」 mới và phức tạp hơn",như một phát ngôn viên AT&T đã nói. Công ty tin rằng công cụ AI này sẽ nâng cao hiệu quả, hiệu suất và sáng tạo của nhân viên trong công việc của họ.

Tuy nhiên, sự chính xác và sự phù hợp của kết quả công cụ phụ thuộc vào người dùng AT&T sử dụng nó. Microsoft và AT&T đã là đối tác lâu đời, chủ yếu tập trung vào công nghệ 5G và mở rộng đám mây. Tất nhiên, Microsoft còn là một nhà đầu tư 10 tỷ đô la cho OpenAI và là đối tác mạnh nhất của công ty.

Biện pháp an toàn và Kỳ vọng cho công cụ được trang bị AI

Về mặt an toàn, AT&T cho biết các kiểm tra nghiêm ngặt đối với các tình huống tiếp điểm dữ liệu sau sì được thu được kết quả tích cực.

Công ty đảm bảo rằng công cụ sẽ không cho phép các câu hỏi hoặc phản hồi được nhập vào được tải lên phiên bản công cộng của ChatGPT, nhằm bảo đảm thông tin. Nhân viên đã được khuyến cáo không sử dụng phiên bản công cộng của chatGPT cho các nhiệm vụ chính thức, vì dữ liệu có thể được chia sẻ với người dùng không thuộc AT&T.

Quyết định sử dụng trí tuệ nhân tạo được ảnh hưởng bởi thông báo từ OpenAI về việc cung cấp phần mềm ChatGPT để truy cập cho các tập đoàn lớn để phát triển robot tương tự ChatGPT của riêng họ. Mặc dù có những lo ngại từ các tập đoàn khác như Alphabet Inc., và Apple, AT&T khẳng định sự lạc quan của mình về tiềm năng của trí tuệ nhân tạo để cách mạng hóa các doanh nghiệp.