Kể từ khi được phát hành công khai, trợ lý chatbot AI của Microsoft, Bing, đã có khả năng tìm kiếm trên internet để truy cập thông tin mới nhất và liên quan nhất về bất kỳ chủ đề nào.

ChatGPT của OpenAI đã tụt lại ở khía cạnh này. Ban đầu, nó làm việc cùng Bing để cung cấp tính năng 'Duyệt với Bing' cho ChatGPT, tuy nhiên tính năng này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm beta và gặp một số thách thức về công nghệ.

Theo OpenAI, tính năng này hiện đã sẵn sàng cho các người dùng Plus và Enterprise và đã di chuyển ra khỏi giai đoạn beta.

Khi tính năng Duyệt với Bing không còn ở dạng beta, người dùng Plus và Enterprise sẽ không cần chuyển chế độ beta để truy cập tính năng này. Tính năng này có sẵn trên cả web và điện thoại di động.

Ngoài ra, công cụ tạo hình ảnh DALL-E 3 của OpenAI hiện đã tích hợp với ChatGPT, cho phép người dùng yêu cầu mọi loại hình ảnh từ chatbot, chẳng hạn như deepfakes hoặc tác phẩm nghệ thuật, và xem chúng trên giao diện của chatbot.

OpenAI đã phải tắt tính năng Duyệt với Bing vào tháng 7 khi các bản tin lan truyền rằng tính năng này cho phép người dùng vượt qua các trang web có đặt hàng. Ví dụ, người dùng ChatGPT Plus có thể dán URL của một bài viết trên Bloomberg bị đặt hàng vào hội thoại với trợ lý trí tuệ nhân tạo và yêu cầu trợ lý cung cấp toàn bộ nội dung của bài viết đã đặt hàng. Trợ lý chatbot sẽ vô tình cung cấp cho người dùng nội dung của bài viết đã đặt hàng.

Công ty đã tái phát hành tính năng này cho người dùng vào tháng 9, cùng với các cải tiến khác như khả năng chuyển từ giọng nói thành văn bản và ngược lại. OpenAI cũng đã thêm khả năng cho ChatGPT hiểu các hình ảnh người dùng tải lên và trả lời câu hỏi dựa trên chúng.

ChatGPT Plus có giá 20 USD (khoảng 27 CAD) mỗi tháng, cung cấp quyền truy cập vào mô hình GPT-4 của OpenAI, phân tích dữ liệu nâng cao, các tiện ích mở rộng và truy cập sớm vào các tính năng beta.

Nguồn: OpenAI - Theo: Gizmodo