Trong thế giới phân tích kỹ thuật, hiểu cấu trúc thị trường đóng một vai trò quan trọng. Với các khái niệm cụ thể như Internal, Substructure, BOS, và CHOCH, chúng ta có thể tìm thấy những dấu hiệu và tín hiệu quan trọng, đồng thời xác định các điểm mua và bán hấp dẫn trên biểu đồ giá. Vậy BOS là gì? Tại sao tín hiệu choch lại quan trọng đối với chiến lược giao dịch? Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào các khái niệm này và tìm hiểu cách áp dụng chúng vào phân tích cấu trúc thị trường.

Hình 2.BOS hợp lệ trong xu hướng giảm.

 

Giới thiệu về cấu trúc Internal và Substructure

 

Khi nghiên cứu về cấu trúc thị trường, chúng ta cần hiểu rõ hai khái niệm quan trọng là Internal và Substructure. Internal chỉ đến cấu trúc nằm bên trong, trong khi Substructure là cấu trúc phụ. Để phân biệt hai cấu trúc này, chúng ta cần tập trung vào sự xuất hiện của CHOCH, tín hiệu được phá hủy cấu trúc Minor trong xu hướng chính.

Hình 4. BOS hợp lệ trong xu hướng tăng.Hình 3. Mô hình tín hiệu BOS không hợp lệ trong xu hướng giảm..

 

Tín hiệu BOS và CHOCH

 

Một khái niệm quan trọng trong phương pháp SMC là tín hiệu BOS (Break of Structure). BOS xảy ra khi giá phá vỡ mức đỉnh hoặc đáy trước đó để tiếp tục xu hướng hiện tại của thị trường. Điều khác biệt giữa BOS và CHOCH là chuỗi tín hiệu BOS dễ gây hiểu lầm với tín hiệu CHOCH.

Hình 6 Chiến lược giao dịch với BOS.Hình 5. BOS không hợp lệ trong xu hướng tăng.

 

Tín hiệu BOS và CHOCH trong xu hướng giảm

 

Trong xu hướng giảm, tín hiệu BOS xuất hiện khi giá phá qua đáy trước đó và tiếp tục giảm. Điều kiện xác định một tín hiệu BOS hợp lệ là thân cây nến phải đóng hoàn toàn qua đỉnh hoặc đáy. Nếu chỉ có râu nến quét Liquidity, cần xem xét sự pullback và mô hình ở các cây nến tiếp theo để đảm bảo tính hợp lệ của tín hiệu.

Hình 7. Chiến lược giao dịch với tín hiệu BOS trong xu hướng giảm.

 

Tín hiệu BOS và CHOCH trong xu hướng tăng

 

Trong xu hướng tăng, tín hiệu BOS xuất hiện khi giá phá qua đỉnh trước đó và tiếp tục tăng. Đối với tín hiệu BOS hợp lệ, thân cây nến cần đóng hoàn toàn qua đỉnh hoặc đáy. Tuy nhiên, cũng cần xét đến sự pullback và mô hình trong các cây nến tiếp theo để xác nhận tính hợp lệ của tín hiệu.

Hình 9. Ví dụ BOS không hợp lệ biểu đồ XAUUSD.Hình 8. Ví dụ tín hiệu BOS hợp lệ.

 

Chiến lược giao dịch với tín hiệu BOS

 

Để áp dụng tín hiệu BOS vào chiến lược giao dịch, chúng ta có thể sử dụng công cụ Fibonacci và PD để đo độ dài con sóng pullback. Cần chờ đợi cú pullback về vùng discount (ví dụ: 0.5) và xác nhận lệnh vào ở khung giờ nhỏ hơn. Mục tiêu (target) của lệnh là đỉnh tạo ra cú pullback, với Stop từ 3-5 pips dưới vùng xác nhận vào lệnh.

Hình 10. Tín hiệu CHOCH là gì

 

Hình 11. Cấu trúc thị trường có tín hiệu CHOCH

Tín hiệu CHOCH là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi cấu trúc thị trường từ tăng sang giảm và ngược lại. Để xác định tín hiệu CHOCH, ta quan sát sự phá vỡ đáy hoặc đỉnh của xu hướng trước đó. Sử dụng công cụ PD để đo độ dài cú pullback sau khi phá vỡ và xác nhận lệnh vào ở các khung giờ nhỏ hơn. Mục tiêu và mức Stop Loss được quyết định dựa trên quy tắc giao dịch của từng người.

Hình 13. Chiến lược giao dịch với CHOCH xu hướng giảm.Hình 12. Biểu đồ XAUUSD với các tín hiệu CHOCH và BOS.

 

Ví dụ thực tế và kết quả giao dịch

 

Chúng ta có thể trải nghiệm tín hiệu BOS và CHOCH thông qua các ví dụ trên biểu đồ giá thực tế. Xem xét các vùng mua và bán dựa trên các tín hiệu này để tối đa hóa tỷ lệ thành công của giao dịch.

Hình 16. Kết quả lệnh BUY XAUUSD.Hình 15. Chiến lược giao dịch XAUUSD.Hình 14. Chiến lược giao dịch với CHOCH xu hướng tăng.

 

Kết luận

 

Trên thị trường tài chính, hiểu biết về cấu trúc và tín hiệu là chìa khóa để nắm bắt các cơ hội giao dịch thành công. Tín hiệu BOS và CHOCH không chỉ giúp chúng ta xác định điểm mua và bán hợp lý, mà còn là các dấu hiệu quan trọng cho sự thay đổi cấu trúc thị trường. CHOCH đại diện cho sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang giảm và ngược lại. BOS là sự phá vỡ đỉnh hoặc đáy để tiếp tục xu hướng hiện tại. Chiến lược giao dịch thông qua việc nhận diện và sử dụng hiệu quả tín hiệu BOS và CHOCH có thể giúp chúng ta đạt được thành công trong thị trường tài chính. Hãy nắm vững những khái niệm này và khám phá những cơ hội mới trong việc phân tích cấu trúc thị trường.