ChatGPT của OpenAI đã thu hút sự chú ý toàn cầu với khả năng trò chuyện ấn tượng gần giống như giao tiếp của con người. Mặc dù nó đã chứng minh khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp, nhưng khả năng của nó chỉ giới hạn trong việc tạo ra câu trả lời dựa trên văn bản. Tuy nhiên, OpenAI đã giới thiệu ChatGPT Code Interpreter, một bước tiến quan trọng biến trò chuyện với chatbot AI trở thành một đại diện thông minh có khả năng thực hiện ý tưởng và giải quyết các vấn đề thực tế.

Code Interpreter là một bổ sung mạnh mẽ cho ChatGPT, cung cấp một môi trường lập trình Python sandbox trong chatbot chính. Môi trường này cho phép người dùng, bất kể trình độ lập trình của họ, thực thi mã Python để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Trước khi có tính năng này, ChatGPT chỉ có thể tạo ra các giải pháp dựa trên văn bản nhưng không thể thực hiện những hành động phức tạp như tạo ra đồ thị, chỉnh sửa hình ảnh hoặc trích xuất giá trị màu sắc từ hình ảnh.

Code Interpreter kết hợp sức mạnh của GPT-3.5, một mô hình ngôn ngữ lớn, với lập trình Python để mở rộng khả năng của ChatGPT. Khi đối mặt với một nhiệm vụ, ChatGPT tạo ra một đoạn mã Python bằng cách sử dụng mô hình ngôn ngữ của nó, sau đó được đưa vào Code Interpreter. Code Interpreter chạy đoạn mã và trả về kết quả, hiệu quả là cầu nối khoảng cách giữa việc tạo ra ý tưởng và ứng dụng thực tế.

Điểm nổi bật của Code Interpreter nằm ở khả năng biến chatbot AI thành trợ lí thông minh thực sự. Các mô hình ngôn ngữ hiện có chỉ có thể đề xuất các giải pháp dựa trên văn bản và thiếu khả năng thực hiện chúng một cách tích cực. Code Interpreter thay đổi điều này bằng cách cho phép ChatGPT tạo ra kết quả thực tế thông qua chỉ trò chuyện. Giống như Google Assistant, ChatGPT hiện có thể thực hiện các nhiệm vụ vượt qua việc cung cấp thông tin và giải quyết các vấn đề thực tế dựa trên hướng dẫn của người dùng.

Sự giới thiệu của Code Interpreter đặt ra một tiêu chuẩn mới cho sự phát triển của chatbot AI. Sự đổi mới của OpenAI mở ra cánh cửa cho các công ty AI khác áp dụng các mô hình thông dịch tương tự cho chatbot của họ, mở khóa tiềm năng thực sự của chúng như các công cụ người dùng thực tế và phổ biến. Tính năng đột phá này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho chatbot AI và mở đường cho một tương lai mà chúng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.