OpenAI đang triển khai những tính năng beta mới dành cho các thành viên ChatGPT Plus ngay bây giờ. Các thuê bao đã báo cáo rằng bản cập nhật bao gồm khả năng tải lên và làm việc với tệp tin cũng như hỗ trợ đa phương thức. Thực ra, người dùng sẽ không phải chọn chế độ như Duyệt với Bing từ danh sách thả xuống GPT-4 - thay vào đó, nó sẽ đoán xem họ muốn cái gì dựa trên ngữ cảnh.

Những tính năng mới mang đến một chút tính năng văn phòng được cung cấp bởi kế hoạch ChatGPT Enterprise của OpenAI cho đăng ký chatbot cá nhân độc lập. Tôi không có bản cập nhật đa phương thức trên gói ChatGPT Plus của mình, nhưng tôi đã thử nghiệm tính năng Phân tích dữ liệu Nâng cao, và nó hoạt động tương đương như dự kiến. Khi tệp tin được cung cấp cho ChatGPT, nó sẽ mất vài phút để tiếp thu tệp tin trước khi sẵn sàng làm việc với nó, sau đó chatbot có thể làm việc như tóm tắt dữ liệu, trả lời câu hỏi hoặc tạo hình ảnh dữ liệu dựa trên gợi ý.

Chatbot không chỉ giới hạn trong việc xử lý tệp tin văn bản. Trên Threads, một người dùng đã đăng ảnh chụp màn hình của cuộc trò chuyện, trong đó họ đã tải lên một hình ảnh của chú chuột túi và yêu cầu ChatGPT, thông qua DALL-E 3, tạo ra một hình ảnh kiểu Pixar dựa trên nó. Sau đó, họ đã phát triển ý tưởng của hình ảnh đầu tiên bằng cách tải lên một hình ảnh khác - lần này là một tấm ván trượt wiggly - và yêu cầu nó chèn hình ảnh đó. Vì một lý do nào đó, nó còn đặt thêm một cái nón lên nó nữa à?