Các chat bot đang ẩn giấu các bí mật nhà nước? Chat-GPT có thu thập thông tin bảo mật không?

Mark Pesce, một nhà tương lai học, chuyên gia công nghệ và nhà báo của tạp chí Cosmos, đã thông báo về một quyển sách mới có tên Bắt đầu với ChatGPT và AI Chatbots nhằm giúp mọi người hiểu "quy tắc giao thông" cho chatGPT và các chat bot khác.

"Chưa từng có công nghệ nào trong lịch sử công nghệ được triển khai nhanh như vậy", ông nói với Cosmos.

"Tôi nghĩ rằng điều tốt nhất mà tôi có thể làm lúc này là đưa ra một số quy tắc cho mọi người."

Vấn đề, theo Pesce, là mọi người đang sử dụng những công nghệ này mà không cảnh giác, dẫn đến việc tiết lộ thông tin bảo mật, hoặc ngay cả những bí mật nhà nước có thể được tiếp tục cho dịch vụ trí thông minh nhân tạo.

Ông đưa ra ví dụ về một bài viết trên Crikey vào tháng Tám cho thấy nhân viên Bộ Quốc phòng truy cập vào các máy chủ ChatGPT hàng ngàn lần trước khi miền web cuối cùng bị hạn chế.

"Các tổ chức cần phát triển chính sách về cách và khi nào, cũng như lý do gì có thể sử dụng chat bot, sau đó họ cần phát triển các quy trình và sau đó họ cần các nguyên tắc cho những gì sẽ xảy ra khi xảy ra sự cố", Pesce nói.

"Hiện nay, các tổ chức chưa có bất kỳ điều này."

Vấn đề thứ hai mà Pesce đề cập trong cuốn sách là chat bot không thật sự tốt trong việc nói sự thật.

"Lý do khác tôi viết cuốn sách là vì theo bản chất, những thứ này không thể phân biệt được sự thật và sự tự bịa tạo", Pesce nói.

"Làm sao bạn có thể biết được một chat bot trí tuệ nhân tạo có đưa ra một câu trả lời đúng hay không, nếu bạn ở ngoài lĩnh vực chuyên môn của mình?"

Trong khi Pesce xem những vấn đề này đang là những vấn đề lớn, các công ty như Microsoft và Google hiện đang cố gắng triển khai chat bot vào càng nhiều trong các chương trình của họ, vì vậy vấn đề này sẽ trở thành một vấn đề lớn hơn trong tương lai không quá xa.

"Đây là những công cụ rất mạnh mẽ, tuyệt vời, nhưng hãy suy nghĩ hai lần trước khi chia sẻ dữ liệu với chúng", Pesce khuyên.

"Nếu nó là cá nhân, riêng tư, bí mật thương mại - nếu nó là điều bạn không muốn người ta hét lên trên ngọn mái nhà - hãy suy nghĩ trước khi bấm enter."

Bạn có thể đặt hàng sẵn cuốn sách Bắt Đầu Với ChatGPT và AI Chatbots của Mark Pesce: Một giới thiệu về công cụ trí tuệ nhân tạo sáng tạo ở đây.

Pin xe điện có phát nổ không? Tôi có cần quan tâm đến chỉ số BMI của mình không? Tìm hiểu sự thật mà bạn thật sự muốn biết về.

Nghe ngay bây giờ.