Kể từ khi ChatGPT được ra mắt, có một cơn sốt của các nhà lãnh đạo công ty công nghệ đang rầm rập theo đuổi: Mọi nơi mà tôi nhìn, một công ty khác đang tuyên bố về tính năng trí tuệ nhân tạo đột phá của họ. Nhưng giá trị thực sự trong kinh doanh đến từ việc cung cấp khả năng sản phẩm mang ý nghĩa đối với người dùng, chứ không chỉ đơn thuần là sử dụng công nghệ hot.

Chúng tôi đã đạt được hiệu suất làm việc vượt trội gấp 10 lần với trí tuệ nhân tạo bằng cách bắt đầu với những nguyên tắc cốt lõi về những gì người dùng cần từ sản phẩm của bạn, xây dựng khả năng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cho tầm nhìn đó, sau đó đo lường sự áp dụng để đảm bảo nó đạt được mục tiêu.

Tính năng đầu tiên của chúng tôi liên quan đến trí tuệ nhân tạo này không phù hợp với ý tưởng này, và mất một tháng để đạt được 0,5% sự áp dụng đáng thất vọng trong số những người dùng quay trở lại. Sau khi tập trung lại vào những nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi về những gì người dùng cần từ sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi đã phát triển một phương pháp "AI như một tác tử" và áp dụng một khả năng trí tuệ nhân tạo mới mà đã tăng lên 5% trong tuần đầu tiên. Công thức này để thành công trong trí tuệ nhân tạo có thể được áp dụng cho hầu hết các sản phẩm phần mềm.

Sự lãng phí của sự vội vã quảng bá

Rất nhiều startup, giống như công ty của chúng tôi, thường bị quyến rũ bởi sự tích hợp công nghệ mới nhất mà không có chiến lược rõ ràng. Vì vậy, sau khi OpenAI phát hành ra những mô hình biến thể của các mô hình tạo ra mô hình chuẩn bị trước (GPT), chúng tôi đã bắt đầu tìm cách sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo với ngôn ngữ mô hình lớn (LLM) trong sản phẩm của chúng tôi. Không lâu sau đó, chúng tôi đã có được một vị trí trên tàu sốt hype với một thành phần điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo mới trong sản phẩm.

Khả năng trí tuệ nhân tạo đầu tiên này là một tính năng tóm tắt nhỏ sử dụng GPT để viết một đoạn văn tả ngắn về mỗi tệp người dùng tải lên vào sản phẩm của chúng tôi. Nó đem lại cho chúng tôi một cái gì đó để nói và chúng tôi đã tạo ra một số nội dung tiếp thị, nhưng nó không có ảnh hưởng ý nghĩa đến trải nghiệm người dùng của chúng tôi.

Nhiều startup thường bị quyến rũ bởi sự tích hợp công nghệ mới nhất mà không có chiến lược rõ ràng.

Chúng tôi biết điều này vì không có thay đổi đáng kể nào trong các chỉ số quan trọng của chúng tôi. Chỉ có 0,5% số người dùng quay trở lại tương tác với mô tả trong tháng đầu tiên. Hơn nữa, không có cải tiến về kích hoạt người dùng và không có thay đổi trong tốc độ đăng ký người dùng.

Khi chúng tôi suy nghĩ về nó một cách tổng quan, rõ ràng là tính năng này sẽ không bao giờ di chuyển các chỉ số đó. Điểm đặc trưng giá trị cốt lõi của sản phẩm chúng tôi liên quan đến phân tích dữ liệu lớn và sử dụng dữ liệu để hiểu thế giới.

Việc tạo ra một vài từ về tệp đã tải lên sẽ không mang lại bất kỳ hiểu biết phân tích quan trọng nào, điều đó có nghĩa là nó sẽ không giúp ích nhiều cho người dùng của chúng tôi. Trong sự vội vàng để cung cấp một cái gì đó liên quan đến trí tuệ nhân tạo, chúng tôi đã bỏ lỡ việc cung cấp giá trị thực tế.

Thành công với trí tuệ nhân tạo như một tác tử: Hiệu suất gấp 10 lần

Phương pháp trí tuệ nhân tạo đã mang lại thành công cho chúng tôi là một nguyên tắc "AI như một tác tử" giúp người dùng tương tác với dữ liệu trong sản phẩm của chúng tôi qua ngôn ngữ tự nhiên. Công thức này có thể được áp dụng cho hầu hết các sản phẩm phần mềm được xây dựng dựa trên cuộc gọi API.

Sau tính năng trí tuệ nhân tạo ban đầu của chúng tôi, chúng tôi đã đánh đấm vào mục tiêu, nhưng chúng tôi không hài lòng vì chúng tôi biết chúng tôi có thể làm tốt hơn cho người dùng của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã làm những gì kỹ sư phần mềm đã làm từ khi phát minh ra các ngôn ngữ lập trình, đó là tụ tập để dự lễ hackathon. Từ hackathon này, chúng tôi đã triển khai một tác tử trí tuệ nhân tạo hành động thay mặt người dùng.

Tác tử sử dụng sản phẩm của chúng tôi bằng cách thực hiện cuộc gọi API đến các điểm cuối của API giống như giao diện trước web của chúng tôi. Nó xây dựng các cuộc gọi API dựa trên cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ tự nhiên với người dùng, cố gắng thực hiện những gì người dùng yêu cầu nó làm. Các hành động của tác tử được thể hiện trong giao diện người dùng web của chúng tôi như kết quả của các cuộc gọi API, như người dùng đã thực hiện hành động đó.