Công ty venture Sound Ventures, được thành lập tại California 8 năm trước và được dẫn dắt bởi các đối tác chung Ashton Kutcher, Guy Oseary và Effie Epstein, vừa công bố fở AI đầu tư mới trị giá 240 triệu đôla chỉ vào tuần trước. Có nửa số tiền này đã được đầu tư vào ba công ty chính mà họ đã thông báo khi triển khai quỹ này là OpenAI, Anthropic và Stability.AI. Theo Epstein, đội ngũ sẽ đầu tư vào tổng cộng chỉ sáu công ty, họ không đang đặt ra tiền trong các vòng đầu tư theo sau và việc đầu tư vào các công ty cạnh tranh không phải là một trở ngại trong trường hợp của quỹ đầu tư này.