NEW YORK, ngày 24 tháng 10 năm 2023 - Công ty Ontotext hôm nay đã thông báo về phiên bản 10.4 của GraphDB, đây là hệ thống cơ sở dữ liệu đồ thị của công ty. GraphDB 10.4 là phiên bản đầu tiên có sẵn trên AWS Marketplace, tăng tính linh hoạt trong việc mở rộng và duy trì ứng dụng cơ sở dữ liệu đồ thị.

Hướng dẫn vận hành mới của AWS và cải tiến hỗ trợ sao lưu trên nền tảng AWS S3 làm tăng hiệu suất triển khai và quản lý GraphDB trên nền tảng AWS.

Một số tính năng mới của phiên bản 10.4 bao gồm Access Control Lists (ACLs) được người dùng xác định để có kiểm soát chi tiết hơn về bảo mật dữ liệu. Các trình kết nối với dịch vụ bên ngoài bao gồm một trình cho ChatGPT cho phép người dùng tùy chỉnh câu trả lời được trả về bởi API OpenAI bằng dữ liệu từ biểu đồ tri thức riêng. Xây dựng trên điều này, chatbot Talk to Your Graph dựa trên LLM cho phép bạn đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên về dữ liệu của riêng bạn.

Một số tính năng mới giúp cho việc duy trì máy chủ đang chạy trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Giao diện Quản lý Cụm cải tiến hiển thị một loạt thông tin về trạng thái mỗi cụm đang chạy, và các bản cập nhật cho Công cụ Nén Sao lưu và Đầy đủ Bản sao giảm thời gian sao lưu hơn 100% và không gian đĩa cần thiết gấp hơn 300%. Khả năng kiểm soát kích thước nhật ký giao dịch của GraphDB 10.4 giảm thiểu khả năng hết không gian đĩa, và sự kiểm soát lớn hơn về các ID giao dịch giúp dễ dàng phân tích hành vi giao dịch và xác định các vấn đề tiềm năng cần giải quyết.

Đối với nhà phát triển ứng dụng, mẫu màu mới của GraphDB Workbench tăng tính truy cập và sự dễ dàng sử dụng của giao diện người dùng, và việc sắp xếp lại tài liệu GraphDB giúp dễ dàng tìm kiếm các giải thích khi cần thiết.

Để tận dụng toàn bộ các tính năng mới của GraphDB 10.4, hãy nhấp vào đây.

Về Ontotext

Là nhà cung cấp công nghệ đồ thị tri thức doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu và động cơ cơ sở dữ liệu ngữ nghĩa, Ontotext giúp các doanh nghiệp xác định ý nghĩa và kết nối qua các tập dữ liệu đa dạng và lượng thông tin cấu trúc và không cấu trúc khổng lồ. Công nghệ và dịch vụ của Ontotext mang lại giá trị thông qua biểu đồ tri thức ngữ nghĩa, liên kết nhiều tập dữ liệu cấu trúc và không cấu trúc để giúp khách hàng đạt được quyết định tốt hơn, hỗ trợ sự phát triển kiến thức và tích hợp, khám phá thông tin nhằm tạo ra những hiểu biết và đảm bảo việc học máy được hợp lý. Công nghệ biểu đồ tri thức của công ty giúp doanh nghiệp kết nối dữ liệu và xác định mối quan hệ để tận dụng tối đa dữ liệu quan trọng cho doanh nghiệp. Động cơ Ontotext GraphDB và Nền tảng Ontotext đóng góp vào việc cung cấp năng lượng cho các hệ thống quan trọng của các ngân hàng lớn nhất, các công ty truyền thông, các cơ quan thông tin thị trường, các nhà sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ.

Nguồn: Ontotext