Các công ty và tổ chức sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ phải áp dụng các biện pháp để giảm rủi ro quá phụ thuộc vào công nghệ này, như đã cho thấy trong những nguyên tắc dự thảo do một nhóm công tác của Chính phủ Nhật Bản công bố vào thứ Bảy.

Các nhóm nguyên tắc dự thảo được Kyodo News thu thập cũng kêu gọi các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo phải cẩn thận không sử dụng dữ liệu thiên vị cho việc máy học, đồng thời thúc đẩy ghi chú lại tương tác của họ với công nghệ này để có sẵn khi có vấn đề xảy ra.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại Diễn đàn Quản trị Internet tổ chức bởi LHQ tại Kyoto, phía tây Nhật Bản, ngày 9 tháng 10 năm 2023. (Kyodo) ==Kyodo

photo_l.jpg

Các nhóm công tác này, được giao nhiệm vụ thảo luận về chiến lược trí tuệ nhân tạo của đất nước, dự kiến sẽ hoàn thiện các nguyên tắc dự thảo trước cuối năm. Nhật Bản, quốc gia đang là chủ tịch của Tập đoàn các nền kinh tế phát triển Nhóm Bảy, cũng đang phối hợp với các thành viên khác để xây dựng nguyên tắc quốc tế cho các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo.

Các nguyên tắc dự thảo đề cập đến 10 quy tắc cơ bản cho các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo, như đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc bảo vệ quyền con người và ngăn chặn thông tin cá nhân được gửi cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của cá nhân đó.

Các quy tắc cũng yêu cầu cung cấp thông tin về cách thu thập dữ liệu từ cá nhân hoặc thực thể và cách sử dụng nó bởi các bên liên quan.

Cả công ty phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo, nhà cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ này và người dùng đều phải chia sẻ trách nhiệm một mức độ nhất định.

Những hướng dẫn cung cấp nguyên tắc tương ứng với các danh mục kinh doanh. Nhà phát triển được yêu cầu đảm bảo dữ liệu được sử dụng cho mục đích trí tuệ nhân tạo là chính xác và được cập nhật, và nên ưu tiên áp dụng các biện pháp để đảm bảo thông tin chưa được phê duyệt không thể truy cập.

Trong khi đó, các nhà cung cấp sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ được yêu cầu cảnh báo người dùng tránh nhập thông tin cá nhân mà họ không muốn bên thứ ba tiếp cận và đảm bảo rằng dịch vụ của họ được giới hạn chỉ cho mục đích đã được dự định để ngăn chặn những người dùng xấu sử dụng công nghệ này cho mục đích xấu.

Thông tin liên quan:

Thủ tướng Nhật Bản Kishida hứa hỗ trợ phát triển trí tuệ nhân tạo trong gói kinh tế kế tiếp