KHÁI NIỆM về Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được đào sâu vào trí óc trong tình hình hiện đại với những tuyên bố về việc mang đến những thay đổi to lớn trong động lực của thế giới. Việc phát minh CHATGPT là một bước đột phá sử dụng kỹ thuật xử lí ngôn ngữ tự nhiên, có thể huấn luyện một mẫu văn bản khổng lồ từ internet. Có những quan điểm khác nhau về việc có góp phần vào tiến bộ của ngành giáo dục hay có tác động có hại lên nó.

Không thể phủ nhận, nó có khả năng khai thác ngành này lên một tầm cao mới bằng cách huấn luyện các giáo viên và giảm thiểu chi phí đào tạo. Nó có thể được sử dụng để cung cấp đào tạo đồng đều cho tất cả các giáo viên trong cả nước, giảm khoảng cách giới tính và tạo điều kiện công bằng bằng cách đưa các nhà giáo dục từ các khu vực ít phát triển của đất nước đến với nhau. Nó hỗ trợ các nhà giáo trong việc thiết kế bài kiểm tra giúp tiết kiệm thời gian, và thời gian này có thể được dành cho hoạt động nghiên cứu dựa trên khoa học. Tương tự, nhà nghiên cứu có thể tiến hành đánh giá hệ thống có thể tiết kiệm thời gian cho việc viết các bài báo nghiên cứu chất lượng bằng cách khắc phục những khoảng trống trong nghiên cứu.

Nói cụ thể về hệ thống giáo dục của một quốc gia đang phát triển như Pakistan, có tính chất khá dễ vỡ, dựa vào việc học thuộc lòng nhưng ưu tiên rất ít được đưa vào nuôi dưỡng sự sáng tạo và tư duy. Nghiên cứu ở mức đại học đang đối mặt với nhiều rào cản như không có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu lớn, phòng thí nghiệm với hệ thống và công nghệ lạc hậu, và không có cơ hội tài trợ nghiên cứu, Ngoài việc thúc đẩy và tạo điều kiện cho văn hóa nghiên cứu tại các trường đại học, HEC tiếp tục áp đặt việc cắt giảm ngân sách đang làm yếu thêm tình hình. Ví dụ, nếu một sinh viên được yêu cầu làm việc trong một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể, anh ta sẽ tạo ra các bản đồ tư duy kích thích khả năng tư duy và cố gắng tư duy đột phá, nhưng nếu sinh viên hoàn toàn phụ thuộc vào CHATGPT để hoàn thành nhiệm vụ này, anh ta sẽ bỏ qua tư duy sáng tạo.

Hơn nữa, nền tảng đạo đức của xã hội Pakistan yếu, ngoài việc sử dụng CHATGPT một cách xây dựng, sinh viên bắt đầu sử dụng nó để sao chép bài tập và luận văn của mình, điều này càng làm mòn hệ thống giáo dục. Hơn nữa, CHATGPT thu thập thông tin từ tất cả các dữ liệu có sẵn trên internet, có thể là chính xác hoặc không chính xác. Vì vậy, tài liệu và thông tin cần thiết có thể là giả mạo và gây hiểu lầm. Gian lận và đạo văn luôn là vấn đề tại các viện đào tạo, và các công cụ AI như CHATGPT đang làm tăng tình hình.

Các sinh viên nghiên cứu đang sử dụng nó để sao chép luận án của họ và điều đó ảnh hưởng xấu đến khả năng tư duy và viết của họ. Thanh niên và máu trẻ là tài sản cần được nuôi dưỡng theo một cách thúc đẩy sự sáng tạo và khả năng tư duy của họ. Các quy định và luật lệ nên được đề ra bởi các cơ quan quản lý một cách sao cho việc sử dụng nó cải thiện chất lượng giáo dục thay vì làm suy giảm thêm bằng cách khuyến khích việc gian lận và đạo văn.

—Người viết là Trưởng khoa Viện Quản trị Nông nghiệp Barani và Học viên tiến sĩ tại COMSATS Islamabad.

Email: [email protected]