Zoom AI Companion, tên mới của công cụ trí tuệ nhân tạo "tạo nội dung" của nền tảng gọi video, sẽ mở rộng khả năng của mình "đáng kể" bắt đầu từ mùa thu này. Zoom đã thông báo rằng AI Companion sẽ được sử dụng miễn phí nếu bạn đã trả phí cho dịch vụ họp qua video.

Khách hàng sớm có thể thấy công cụ AI trong khá nhiều mục Zoom, bao gồm Team Chat, Meetings, Phone, Email, Whiteboard và "những tính năng bổ sung trên lộ trình". Một số tính năng sẽ có sẵn ngay lập tức, trong khi những tính năng khác sẽ được tung ra trong vài tháng tới, Zoom cho biết.

Có thể nói rằng tính năng được biết đến nhiều nhất của Zoom là cuộc trò chuyện video cho cuộc họp công việc. Một trong những khả năng mới của Zoom AI Companion cho phép bạn nhanh chóng bắt kịp nếu bạn đến muộn cuộc họp Zoom bằng cách đặt câu hỏi thông qua bảng điều khiển bên. Sau cuộc họp, bạn có thể nhận được các bản ghi Zoom với các điểm nổi bật và các chương thông minh, cũng như tổng kết cuộc họp được tạo tự động (miễn là người chủ cuộc họp đã kích hoạt tính năng này).

Vào mùa xuân này, Zoom cho biết công cụ trí tuệ nhân tạo của họ sẽ có thể cung cấp "phản hồi thời gian thực" về cách họ nhận thức về hiệu suất của bạn trong các cuộc họp, cũng như đào tạo bạn về kỹ năng trò chuyện và thuyết trình.

Các cập nhật khác cho Zoom bao gồm tóm tắt tự động của trí tuệ nhân tạo cho Team Chat, sẽ được tung ra trong vài tuần tới và giúp bạn nắm bắt nội dung cuộc trò chuyện dài. Đầu năm 2024, bạn sẽ có thể hoàn thành tự động câu hoặc lập lịch cuộc họp từ chat. Các tính năng khác cho chuẩn bị cuộc họp, phản hồi và nhiều hơn nữa sẽ được thêm vào.

Zoom cho biết AI Companion sẽ bị tắt mặc định và người điều khiển tài khoản sẽ có quyền bật chúng. Công ty cũng cho biết họ không sử dụng âm thanh, video của khách hàng hoặc tài liệu khác để đào tạo trí tuệ nhân tạo của họ. Điều này tuân theo mối quan ngại liên quan đến việc Zoom "ăn cắp" dữ liệu cho các công cụ trí tuệ nhân tạo của họ.

Zoom cho biết họ đang sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn của chính mình cũng như Llama 2 của Meta, OpenAI và Anthropic để cung cấp tính năng trí tuệ nhân tạo. Mô hình ngôn ngữ lớn là những gì cung cấp sức mạnh cho chatbot trí tuệ nhân tạo "tạo nội dung", như ChatGPT của OpenAI, Bard của Google và Bing của Microsoft.

Chú thích của biên tập viên: CNET đang sử dụng một Engine AI để hỗ trợ việc tạo ra một số câu chuyện. Để biết thêm thông tin, xem bài viết này.