Bởi Bob Yirka , Tech Xplore

Credit: Unsplash/CC0 Public Domain

Một cặp nhà kinh tế tại MIT đã tiến hành một thí nghiệm nhằm xác định xem việc sử dụng ChatGPT bởi những chuyên gia có trình độ đại học có thể làm cho họ hiệu suất làm việc tăng lên hay không. Trong nghiên cứu của mình, được đăng trên tạp chí Science, Shakked Noy và Whitney Zhang đã thiết kế và tiến hành một nghiên cứu, trong đó những chuyên gia có trình độ đại học tham gia vào các nhiệm vụ viết có kích thích động cơ làm việc.

ChatGPT

Trong tám tháng kể từ khi ChatGPT trở nên phổ biến, nó đã gây ra một cơn bão tranh luận. Một số người đã đề xuất rằng các ứng dụng dựa trên AI sẽ làm cuộc sống dễ dàng hơn vì nó có thể thực hiện những nhiệm vụ mà người khác không muốn làm. Những người khác cho rằng những ứng dụng như vậy sẽ làm cho nhiều công việc trở nên lỗi thời. Ý tưởng này không mới. Điều mới là lần này, việc mất việc có thể xảy ra trong ngành chuyên gia thay vì trong các ngành liên quan đến công việc tốn sức.

Trong nỗ lực mới này, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng nhiều đồng nghiệp của họ đang sử dụng ChatGPT để cải thiện hiệu suất làm việc của mình trong các dự án viết. Một số người đã đề xuất rằng việc sử dụng ChatGPT cũng làm tăng chất lượng công việc viết của họ. Do đó, thay vì mất việc, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo dường như đã làm cho họ làm việc tốt hơn.

Các nhà nghiên cứu tự hỏi liệu việc này có phổ biến trong số các chuyên gia có trình độ đại học hay không. Để có câu trả lời, họ thiết kế và tiến hành một thí nghiệm trong đó 453 tình nguyện viên trong các vị trí tương tự hoàn thành hai loại nhiệm vụ viết, một thông cáo báo chí và một báo cáo chính sách, với khả năng sử dụng ChatGPT như một trợ lí. Tám mươi phần trăm trong số họ đã chọn làm như vậy. Một nhóm đồng nghiệp thứ hai đã xem xét công việc nhằm đo lường hiệu suất và chất lượng.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những tình nguyện viên sử dụng ChatGPT mất 40% thời gian ít hơn để hoàn thành nhiệm vụ so với những người không sử dụng ứng dụng này. Họ cũng nhận thấy rằng những người sử dụng ứng dụng đã đạt được kết quả được đánh giá cao hơn 18% về chất lượng. Các nhà nghiên cứu thừa nhận rằng họ không tiến hành kiểm tra sự chính xác của những viết được tạo ra bởi các tình nguyện viên; do đó, không biết liệu sự tăng cường về hiệu suất và chất lượng có đồng nghĩa với sự chính xác hay không.

Thông tin thêm: Shakked Noy và cộng sự, Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adh2586

Thông tin tạp chí: Science © 2023 Science X Network