Microsoft tạm thời chặn nhân viên truy cập ChatGPT trên các thiết bị công ty do lo ngại về bảo mật, The Wall Street Journal trình bày vào thứ Sáu, chỉ ra rằng ngay cả đồng minh gần gũi nhất của OpenAI cũng không miễn phí khỏi lo ngại về rò rỉ dữ liệu liên quan đến công cụ trí tuệ nhân tạo.

Các nhân viên đã cố gắng truy cập chatbot vào thứ Năm đã được chuyển hướng đến một thông báo nội bộ thông báo cho họ biết rằng trang web đã bị chặn bởi tổ chức của họ. Truy cập đã được khôi phục khoảng một giờ sau đó.

Một blog nội bộ của Microsoft bởi phòng công nghệ thông tin của công ty đã đưa ra lo ngại về bảo mật là nguyên nhân của hạn chế này, thêm vào đó nói rằng một số công cụ trí tuệ nhân tạo khác cũng không còn khả dụng trên các thiết bị công ty. Chatbot Bing, công cụ chatbot do hãng Windows cung cấp dựa trên OpenAI cũng đã bị chặn. Các nhà quản lý của Microsoft nhanh chóng đảo ngược lại sự hạn chế này, gọi nó là một lỗi ban đầu.

Microsoft chưa trực tiếp đáp ứng yêu cầu bình luận từ The Messenger.

Vào tháng 1 năm nay, Microsoft đã gói gọn công nghệ trí tuệ nhân tạo của OpenAI bằng cách đầu tư 10 tỷ đô la. Nó nhanh chóng tích hợp công nghệ của công ty tự động hóa này vào dịch vụ phức tạp của Microsoft bao gồm tìm kiếm web, điện toán đám mây và phần mềm doanh nghiệp như Office365.

Tuy nhiên, khi trí tuệ nhân tạo trở nên phổ biến, một số khách hàng doanh nghiệp đã đề lên mối quan ngại về bảo mật dữ liệu, lưu ý rằng mô hình trí tuệ nhân tạo phụ thuộc nặng vào dữ liệu thu thập từ người dùng và tài nguyên khác trên web. OpenAI đã nói rằng dữ liệu doanh nghiệp là an toàn và công ty không sử dụng dữ liệu từ người dùng doanh nghiệp để huấn luyện thuật toán của mình.