Cuộc thăm dò mới nhất của MHN đã hỏi độc giả về cách họ sử dụng trí thông minh nhân tạo trong hoạt động kinh doanh của họ. Các ứng dụng rải rác từ việc tiếp thị và tiếp cận truyền thống đến phân tích dữ liệu, nghiệm thu và quản lý hợp đồng.

Tiếp thị và tiếp cận là ứng dụng chính trong số các người tham gia, có lẽ do tính linh hoạt, hiệu quả chi phí và dễ sử dụng của các công cụ như chatbot, xác định nội dung trên mạng xã hội và tin nhắn tự động. Trong cuộc thăm dò vào tháng ba hỏi đọc giả cụ thể về việc họ sử dụng AI như một phần của chiến lược tiếp thị của mình, việc tiếp thị và tiếp cận trở thành ứng dụng phổ biến nhất cho công nghệ này với tỷ lệ 38%.

ĐỌC THÊM: Hội đồng điều hành MHN: Chiến lược kết hợp AI vào tiếp thị và hoạt động cho đa gia đình

"Phân tích dữ liệu," "Nghiệm thu," "Các ứng dụng khác" và "Quản lý hợp đồng" lần lượt xếp thứ hai đến thứ năm là những ứng dụng AI hàng đầu. Nhiều mô hình AI sinh mới đã chứng minh hiệu quả trong việc phân tích các yếu tố cơ bản của thị trường, lựa chọn địa điểm và hoàn toàn có thể sử dụng chúng để viết nội dung. Các ứng dụng khác bao gồm các nhiệm vụ nguyên thủy hơn mà thông thường sẽ được giao cho nhân viên quản lý tài sản hiện trường, điều này là một lợi ích đối với các công ty thiếu nhân viên hoặc thiếu nguồn tài nguyên.

Tuy nhiên, trong tất cả các phản ứng, có tỷ lệ lớn nhất - 37% - cho biết họ hiện đang không sử dụng AI, có lẽ do công nghệ này còn khá mới mẻ và tỷ lệ lỗi khá cao. ChatGPT, chatbot nổi tiếng nhất ở đây, thường xuyên gặp "lầm tưởng" thông tin sai hoặc đánh lạc hướng trong 15-20% các trường hợp sử dụng. Ngoài ra, nhiều người trong ngành xem trí thông minh nhân tạo như một phụ kiện cho doanh nghiệp của họ chứ không phải thay thế trực tiếp cho các vai trò hoặc dịch vụ quan trọng, đặc biệt làm dấy lên một số sự đề phòng và do dự.

Nhấn vào đây để xem cuộc thăm dò mới nhất của MHN và kết quả của các cuộc khảo sát trước đó.