Một nhà phát triển đã đem Clippy trở lại từ cõi chết, mang đến cho nó sức mạnh trí tuệ nhân tạo mới," viết BGR. "Phiên bản không chính thức này của Clippy sẽ mang ChatGPT đến máy tính của bạn dưới hình thức trợ lý văn phòng đáng ghét của Microsoft." Bạn có thể tận dụng ứng dụng Clippy không chính thức của FireCube. Nó có sẵn để tải miễn phí từ Cửa hàng Microsoft. Ứng dụng này thêm một biểu tượng Clippy vào màn hình desktop của bạn. Clippy không chính thức hoạt động trên cả Windows 10 và Windows 11. Chạm vào biểu tượng Clippy và bạn sẽ có quyền truy cập vào ChatGPT 3.5 AI bot tự sinh từ OpenAI. Đó chính là ChatGPT mà bạn khởi động trên trình duyệt của mình.

Ứng dụng "được đưa lên Github chỉ vài ngày trước đây, với nhà phát triển FireCube nhận xét rằng vẫn còn vấn đề về sự cố ngẫu nhiên," ghi chú TechRadar. "Vì vậy, ổn định có thể sẽ không đồng đều trong thời gian tới, chúng tôi nghĩ như thế." Một điểm khó chịu khác là cần có mã khóa của OpenAI để sử dụng phiên bản xem trước này của ứng dụng Clippy. Nếu bạn chưa trả tiền cho một trong số đó, bạn sẽ không thể khởi động Clippy. Như nhà phát triển đã chú ý, đây là một trong những vấn đề đã biết và cấp thiết nhất của ứng dụng, và FireCube đang làm việc để tìm cách xử lý vấn đề này, hy vọng sẽ thực hiện sớm.

Công việc tiếp theo được hứa hẹn trong tương lai gần là khả năng kéo và thay đổi kích thước Clippy, và FireCube hướng đến việc mang thêm nhiều nhân vật cổ điển khác vào danh sách cùng với cây bấm giấy - như Microsoft Bob.