Trong những năm qua, các ứng dụng di động dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) càng trở nên phổ biến hơn. Các mô hình học sâu đa dạng có thể được tìm thấy trên bất kỳ thiết bị di động nào, bắt đầu từ các điện thoại thông minh chạy các mô hình phân đoạn chân dung, tăng cường hình ảnh, nhận dạng khuôn mặt và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đến các phiên bản bo mạch thông minh TV đi kèm với các thuật toán siêu phân giải hình ảnh tinh vi. Hiệu năng của các NPUs di động và DSPs cũng đang tăng đáng kể, cho phép chạy các mô hình học sâu phức tạp và đạt được thời gian chạy nhanh trong đa số nhiệm vụ.

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu nhằm đề xuất các mô hình học sâu hiệu quả gần đây, việc đánh giá các giải pháp thu được thường xảy ra trên CPU và GPU desktop, gần như không thể ước tính được thời gian suy luận thực tế và lượng bộ nhớ tiêu thụ trên phần cứng di động. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi giới thiệu Hội thảo đầu tiên về AI di động, trong đó tất cả các giải pháp học sâu được phát triển và đánh giá trên các thiết bị di động.

Nhờ vào hiệu năng của phần cứng AI di động thế hệ cuối cùng, các chủ đề được xem xét trong hội thảo này sẽ vượt xa các nhiệm vụ phân loại đơn giản, và bao gồm những vấn đề thách thức như giảm nhiễu hình ảnh, chụp ảnh HDR, ước lượng độ sâu chính xác, các đường ống xử lý hình ảnh ISP học được, siêu phân giải hình ảnh và video thời gian thực. Tất cả thông tin về các thách thức, bài báo, các bài phát biểu mời và đối tác ngành của hội thảo được cung cấp tại: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2023/