Hình ảnh cho thấy Trái Đất từ không gian đã được chia sẻ lần lượt trong các bài đăng trên mạng xã hội, khẳng định sai rằng chúng được truyền từ Mặt Trăng bởi sứ mệnh thành công của Ấn Độ vào tháng Tám. Thật ra, chúng là hình ảnh do công ty truyền thông Ấn Độ phát hành trước khi Chandrayaan-3 hạ cánh trên Mặt Trăng.

"Thế giới của chúng ta đang trôi. Như tiêu đề bằng tiếng Bengal với bốn bức ảnh được chia sẻ trên Facebook ở đây vào ngày 27 tháng Tám.

Ảnh chụp màn hình của bài đăng sai được chụp vào ngày 17 tháng Chín năm 2023.Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh như một đội gần cực nam của Mặt Trăng, một chiến thắng lịch sử cho quốc gia đông dân nhất thế giới và chương trình không gian tham vọng với giá hợp lý nhất.

Chandrayaan-3 không người lái, có nghĩa là ''tàu chiến trên Mặt Trăng'' trong tiếng Phạn, hạ cánh vào lúc 18:04 giờ theo giờ Ấn Độ vào ngày 23 tháng Tám.

Các hình ảnh cũng đã được chia sẻ kèm theo tuyên bố tương tự trong các bài đăng trên Facebook ở đâyở đây.

Tuy nhiên, các hình ảnh thực ra được tạo ra bằng công cụ trí tuệ nhân tạo.

Các tìm kiếm ngược trên Google đã tìm thấy các hình ảnh được xuất bản ở đây bởi công ty truyền thông Ấn Độ WION vào lúc 11:08 sáng ngày 23 tháng Tám - khoảng bảy giờ trước khi tàu thăm dò hạ cánh trên Mặt Trăng (liên kết đã lưu trữ).

Tiêu đề bài trình chiếu nói rằng: "Trái Đất sẽ trông như thế nào từ Mặt Trăng sau khi Chandrayaan-3 hạ cánh?"

"Máy tính thông minh đã tạo ra những bức ảnh đẹp này, tưởng tượng Trái Đất nhìn từ bề mặt Mặt Trăng," một slide khác nói.

Dưới đây là các ảnh chụp màn hình so sánh giữa các hình ảnh được chia sẻ trong các bài đăng sai (bên trái) và các hình ảnh từ WION (bên phải):

Ảnh chụp màn hình so sánh giữa các hình ảnh được chia sẻ trong các bài đăng sai (bên trái) và các hình ảnh từ WION (bên phải)."Những hình ảnh được sử dụng trong bài viết thực sự là những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, sử dụng công cụ Midjourney," Pratik Prasenjit, quản lý truyền thông xã hội cấp cao tại WION, cho biết AFP vào ngày 29 tháng Tám.

"Trang web/bài viết cũng nêu rõ rằng chúng được tạo ra bằng công cụ Trí tuệ nhân tạo."

Sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng Chandrayaan-3 đã trở thành chủ đề của những thông tin sai lệch lặp đi lặp lại đã bị AFP chứng minh là sai ở đây, ở đâyở đây.