Lúc đầu, vào thứ Năm, Google đã thông báo rằng họ dự định bảo vệ người dùng của hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra trên nền tảng Google Cloud và Workspace khỏi các yêu sách vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, theo Reuters. Hành động này tương tự như cam kết tương tự từ phía MicrosoftAdobe, nhưng Google cho rằng phương pháp của họ bao gồm nhiều hơn, bao gồm cả việc sử dụng những tác phẩm có bản quyền cho việc đào tạo trí tuệ nhân tạo và các kết quả được tạo ra bởi hệ thống.

A gavel in front of a laptop computer, overlaid with Google colors.

"Phần đền bù cho kết quả được tạo ra có nghĩa là bạn có thể sử dụng nội dung được tạo ra bằng nhiều sản phẩm của chúng tôi mà Google sẽ đền bù cho bạn đối với các yêu sách về sở hữu trí tuệ từ bên thứ ba, bao gồm bản quyền," Google viết trong bài đăng thông báo của mình.

Cụ thể, chính sách mới này sẽ bao gồm các phần mềm như nền tảng phát triển Vertex AI của Google và hệ thống Duet AI, được sử dụng để tạo ra văn bản và hình ảnh trong các chương trình của Google Workspace và Cloud. Đáng chú ý, thông báo của Google không đề cập đến Bard, trò chuyện AI tạo ra bởi Google nổi tiếng hơn.

Google nhắm vào việc bảo vệ với một "phương pháp hai chiến đánh tiên phong trong ngành," họ cho biết. Chiến đánh đầu tiên bao gồm việc sử dụng dữ liệu huấn luyện của Google. Google sẽ chịu trách nhiệm với các rủi ro pháp lý có thể liên quan đến việc sử dụng dữ liệu huấn luyện trong các mô hình tạo ra trí tuệ của mình và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

Các công ty phát triển các hệ thống Trí tuệ Nhân tạo (AI) thường đưa ra lý lẽ rằng việc sử dụng dữ liệu thu thập từ Internet để huấn luyện nằm trong phạm vi sử dụng hợp lý theo quy định của Luật bản quyền Hoa Kỳ, nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết ở các tòa án Mỹ.

Mặt khác, một mối quan tâm khác nằm ở việc dữ liệu đầu ra do các hệ thống AI này tạo ra. Google sẽ bảo vệ người dùng khỏi các yêu sách về việc nội dung được tạo ra bởi hệ thống AI, dựa trên sự khởi đầu hoặc đầu vào của người dùng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Tuy nhiên, đề nghị bảo vệ từ Google đi kèm với một giới hạn quan trọng: Nó sẽ không áp dụng nếu người dùng "cố tình tạo ra hoặc sử dụng đầu ra để vi phạm quyền của người khác", theo Google.

Trong một năm qua, công nghệ AI khung thành đã gây ra một số vụ kiện từ các nhà văn, họa sĩ và các chủ sở hữu bản quyền khác. Những người phê phán cho rằng cả việc huấn luyện và đầu ra của các hệ thống AI đều vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người chủ sở hữu bản quyền.

Trong khi các công ty như Google đã đầu tư vào công nghệ AI khung thành và tích hợp nó vào các sản phẩm, họ cũng đã trở thành đối tượng chính của các vụ kiện liên quan đến công nghệ này. Cho đến nay, các vụ kiện thường không nhắm vào người dùng cá nhân, mà thay vào đó tập trung vào các công ty sở hữu và vận hành các hệ thống AI.