Aaron Fulkerson

Trước tiên, cho phép tôi nói rằng tôi không sử dụng ChatGPT để viết bất kỳ phần nào của bài viết này. Không phải là tôi chưa từng sử dụng nó hoặc sẽ không sử dụng nó, nhưng vì tôi đang nói về trí tuệ nhân tạo, tôi nghĩ rằng việc giữ khoảng cách là quan trọng.

Có vẻ như có nhiều sự lo lắng xung quanh việc công nghệ trí tuệ nhân tạo được phổ cập. Và sự lo lắng này thường thể hiện qua hai khía cạnh khác nhau: việc làm (liệu trí tuệ nhân tạo có lấy đi công việc của tôi không?) và rồi một nỗi sợ sệt xã hội rộng hơn về việc trí tuệ nhân tạo chiếm đoạt và gây ra sự diệt vong của nhân loại. Làm ngay nhạc phim The Terminator.

Hai thập kỷ tiếp theo đang hứa hẹn sẽ là một quá trình tái hình thành đáng kể trong lĩnh vực công việc. Sự tiến bộ ngoạn mục của công nghệ này sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các khía cạnh của việc làm. Tuy nhiên, đối với hầu hết các bạn, tôi không tin rằng trí tuệ nhân tạo sẽ lấy đi công việc của bạn.

Một con người sử dụng trí tuệ nhân tạo tốt hơn bạn chắc chắn sẽ lấy đi công việc của bạn.

Nó giống như cung cấp cùng một nhiệm vụ cho hai người khác nhau và trang bị một người với máy tính và người kia chỉ có một viên bút và tờ giấy. Người không có công nghệ sẽ bị tụt lại phía sau. Và chính vậy là trí tuệ nhân tạo.

Ở đây có một nguyên tắc "Thiếu ưu tiên" Maslow đang hoạt động và đó là điều chúng ta nên nhận thức. Khi trí tuệ nhân tạo có thể làm được nhiều công việc cơ bản, nó sẽ giải phóng con người để làm những gì con người làm tốt nhất: tư duy sáng tạo, sống trong trừu tượng, mơ mộng và tham gia tầm nhìn. Những điều tốt đẹp thực sự, và thực ra đó là nơi chúng ta nên dành thời gian.

Các nhà lãnh đạo có thể sử dụng ChatGPT để học các bài học về lãnh đạo, lập kế hoạch tổ chức hoặc tạo ra phần lớn kế hoạch chiến lược. Nó có thể giúp bạn trên những điều đó ngay bây giờ. Hầu hết những gì nó có thể làm vẫn cần được sửa dụng bởi một người, nhưng nó sẽ càng trở nên ngày càng tốt hơn.

Vì vậy, hãy sử dụng nó cho những thứ đó. Ngay bây giờ. Hãy thoải mái với nó. Tải xuống công cụ ChatGPT và xem nó có thể làm gì.

Nhưng chúng ta biết rằng tóm tắt bài học, hoặc biểu đồ tổ chức, hoặc kế hoạch chiến lược chỉ là bước đầu để đạt được điều gì đó. Khả năng của chúng ta để làm việc với mọi người, truyền cảm hứng cho người khác và điều chỉnh quanh một tầm nhìn chung vẫn sẽ là cốt lõi của vai trò lãnh đạo. Trí tuệ nhân tạo sẽ không thay đổi điều đó.

Còn về sự diệt vong của xã hội, tôi chỉ sợ khi Arnie xuất hiện trên một chiếc xe máy.

Aaron Fulkerson là đối tác tại công ty tư vấn Schnake Turnbo Frank.