Epic đang tích hợp khả năng tài liệu lâm sàng trí tuệ nhân tạo mới cho khách hàng thông qua một đối tác là công ty trí tuệ nhân tạo tự sinh Abridge.

Abridge là "Pal" đầu tiên của Epic trong chương trình hợp tác "Partnership and Pals". Thông qua chương trình này, "Epic làm việc với các công ty như Abridge để phát triển tích hợp sâu cho sản phẩm và dịch vụ của họ, giúp họ đổi mới nhanh chóng vì lợi ích của nhiều bệnh nhân và nhà cung cấp", Phó Chủ tịch Epic Alan Hutchison nói trong thông cáo báo chí của Abridge vào ngày 16 tháng 8.

Abridge sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo tự sinh để giảm gánh nặng tài liệu hành chính đối với các nhân viên y tế. Theo công ty, công cụ này có thể tiết kiệm hai giờ mỗi ngày cho các nhà cung cấp.

Emory Healthcare đóng bộ với UPMC của Pittsburgh và Hệ thống Y tế Đại học Kansas, có trụ sở tại Kansas City, trong việc sử dụng các công cụ Abridge trong Epic EHR của mình. Emory sẽ sử dụng công cụ này cho việc ghi chú của nhân viên y tế được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo trong ba năm tới.

"Tôi đã sử dụng Epic trong suốt quá trình đào tạo y học của mình và từ đó như một bác sĩ tim mạch tham gia điều trị. Đối với Abridge, là một vinh hạnh được hợp tác với Epic, hồ sơ y tế điện tử mà tôi biết và sử dụng nhiều nhất", Shivdev Rao, MD, người sáng lập kiêm CEO của Abridge nói trong thông cáo báo chí. "Việc nhìn thấy sức mạnh của trí tuệ nhân tạo tự sinh là một việc, nhưng trải nghiệm với ghi chú nháp và dữ liệu có cấu trúc trả về trực tiếp vào quy trình công việc lâm sàng - từ tài liệu đến đặt hàng và hơn thế nữa - tất cả trong Epic.