Nội dung và đề xuất sản phẩm trên eWEEK được duyệt biên tập một cách độc lập. Chúng tôi có thể kiếm tiền khi bạn nhấp vào liên kết với đối tác của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Tôi đã trò chuyện với David Linthicum, Giám đốc Chiến lược Đám mây của Deloitte Consulting, về cách đám mây hỗ trợ Trí tuệ Nhân tạo doanh nghiệp; ông cũng dự đoán tương lai của những công nghệ mới nổi này.

Trong số các chủ đề chúng tôi đã thảo luận:

  • Gì đang thúc đẩy thị trường đám mây năm 2023? Có vẻ như có một sự khao khát lớn để kiểm soát chi phí và tìm cách kiểm soát con quái vật gọi là "đa đám mây". Nhưng cũng có cảm giác rằng đám mây cho phép Trí tuệ Nhân tạo - khiến đám mây trở nên càng quan trọng hơn.
  • Ý kiến của bạn về cách doanh nghiệp tiếp cận Trí tuệ Nhân tạo? Bạn có thấy một sự đổ bộ trong việc đầu tư hoặc mong muốn lập kế hoạch và nghiên cứu không? Chắc chắn sự quan tâm đột ngột này chỉ xuất hiện một lần trong một thế hệ.
  • Điều này không được đề cập nhiều: Trí tuệ Nhân tạo được hỗ trợ rất nhiều bởi cơ sở hạ tầng đám mây, cho phép lưu trữ dữ liệu và phân tích dữ liệu, cùng với các công cụ khác. Làm thế nào các nhà quyết định có thể sử dụng kiến thức này để tối ưu hóa việc triển khai Trí tuệ Nhân tạo của họ?
  • Tương lai của đám mây và Trí tuệ Nhân tạo như một tổ thể kết hợp? Tôi thấy chúng kết hợp với nhau sao cho Trí tuệ Nhân tạo cuối cùng trở thành một phần "vô hình" hiện diện trong mọi công cụ dựa trên đám mây, thay vì chỉ là một công cụ độc lập để mua. Đồng ý, không đồng ý?

Nghe podcast:

Cũng có trên Apple Podcasts

Xem video: