Những chuyên gia trí tuệ nhân tạo đã đặt ra mối quan ngại về tác động của ChatGPT đối với trí tuệ con người. Ra mắt vào tháng 11 năm ngoái bởi OpenAI, ChatGPT là một trợ lý ảo tiên tiến có khả năng hoàn thành nhiệm vụ như trả lời câu hỏi, viết bài luận và tạo mã phức tạp chỉ trong vài giây. Mô hình học ngôn ngữ (LLM) đằng sau ChatGPT được thiết kế để liên tục cải thiện theo thời gian.

Tuy nhiên, một nghiên cứu được tiến hành bởi Đại học Stanford và UC Berkeley cho thấy hành vi của các LLM, bao gồm GPT-3.5 và GPT-4, có thể thay đổi đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc đánh giá và đánh giá liên tục về hành vi của chúng trong các ứng dụng thực tế.

Nhà văn công nghệ Jodie Cook khám phá các tác động tiêu cực tiềm năng của ChatGPT đối với nhận thức con người trong một bài viết trên Forbes. Một mối quan ngại khác là sự phụ thuộc ngày càng tăng vào câu trả lời tức thì và sự thiếu tư duy phản biện. Với ChatGPT cung cấp phản hồi tức thì, có thể giảm đi khuyến khích để tham gia vào tư duy sâu sắc và giải quyết vấn đề.

Vấn đề tiềm năng khác là sự suy giảm về việc ghi nhớ. Phụ thuộc vào ChatGPT để tìm thông tin có thể dẫn đến giảm sự ghi nhớ và lưu giữ thông tin trong não người. Các tế bào trí nhớ có thể trở nên ít hoạt động, ảnh hưởng đến khả năng nhận thức theo thời gian.

Hơn nữa, việc sử dụng các LLM như ChatGPT đặt ra mối lo ngại về sự mòn mất các kỹ năng như viết và giao tiếp. Mặc dù ChatGPT có thể tạo ra văn bản chính tả đúng ngữ pháp, nhưng nó có thể không sở hữu cùng mức độ sắp xếp và thuyết phục như nội dung do con người viết. Sự phụ thuộc quá mức vào LLM có thể làm giảm kỹ năng viết của chúng ta lâu dài.

Kết luận là, các chuyên gia thúc đẩy sự thận trọng và đề xuất xem xét các hạn chế tiềm năng khi sử dụng các LLM như ChatGPT. Mặc dù chúng mang lại nhiều lợi ích, nhưng quan trọng là nhận thức về tác động tiềm năng đối với tư duy phản biện, sự ghi nhớ và các kỹ năng cần thiết.