Một nghiên cứu thử nghiệm trực tuyến mới đã nghiên cứu cách mà cá nhân cảm nhận nghệ thuật do trí tuệ nhân tạo (AI) và con người tạo ra để kích thích cảm xúc. Kết quả cho thấy, mọi người đã cho rằng người tạo ra tác phẩm nghệ thuật này có ý định và cảm xúc, bất kể nó được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo hay bởi con người. Tuy nhiên, họ có cảm xúc mạnh hơn khi xem nghệ thuật do con người tạo ra. Nghiên cứu này đã được xuất bản trên tạp chí "Computers in Human Behavior".

Trong những năm gần đây, đã có những tiến bộ đáng kể trong các ứng dụng thực tế của trí tuệ nhân tạo. Từ trò chuyện AI đến các hệ thống AI tạo ra nghệ thuật, và thậm chí AI có khả năng thực hiện công việc từng được cho là chỉ thuộc về con người, công nghệ trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi xã hội chúng ta. Một trong những lĩnh vực này là nghệ thuật.

Vào năm 2018, nhà đấu giá Christie đã bán một bức tranh với giá 432.500 đô la. Điều này sẽ không lạ nếu bức tranh này, mang tựa đề "Chân dung Edmond Belamy", không được tạo ra bởi một thuật toán trí tuệ nhân tạo. Nhiều người đã bất ngờ trước sự phát triển này. Tuy nhiên, trong 5 năm kể từ sự kiện này, các thuật toán trí tuệ nhân tạo tạo ra tác phẩm nghệ thuật đã trở nên khá phổ biến.

Tác giả nghiên cứu Theresa Rahel Demmer và đồng nghiệp của bà muốn nghiên cứu các phản ứng cảm xúc mà mọi người có khi đối mặt với nghệ thuật được tạo ra bởi máy tính (tức là được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo) và nghệ thuật được tạo ra bởi con người. Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy rằng con người có thể tốt hơn trong việc truyền đạt trải nghiệm cảm xúc qua nghệ thuật. Tác giả nghiên cứu muốn biết liệu cá nhân có thông báo thường xuyên về việc trải qua các cảm xúc cụ thể hoặc nhận ra những ý định cảm xúc trong nghệ thuật được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Họ cũng quan tâm đến việc liệu cá nhân có thể phân biệt được nghệ thuật được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo và con người khi chúng trông giống nhau.

Nghiên cứu này bao gồm 48 người tham dự, được thu thập thông qua mạng xã hội và nền tảng trực tuyến SurveyCircle. Trong số đó, có 25 người là nam và học vấn của họ đa dạng từ trung học đến tiến sĩ.

Các tác phẩm nghệ thuật được trình diễn cho người tham dự bao gồm các ô lưới đen trắng có kích thước 32×32. Các ô lưới này được máy tính tạo ngẫu nhiên bằng cách sử dụng một trình tạo nhiễu trực tuyến hoặc được các nghệ sĩ con người tạo ra, bao gồm các nghệ sĩ trực tuyến về hình ảnh, sinh viên nghệ thuật tinh vi và các chuyên gia về lĩnh vực này. Các nghệ sĩ con người được yêu cầu chọn một hoặc nhiều cảm xúc mà họ muốn truyền đạt qua tác phẩm nghệ thuật và sau đó báo cáo về điều đó.

Người tham dự được trình diễn các tác phẩm nghệ thuật này và trước đó đã được thông báo về việc mỗi tác phẩm được tạo ra bởi một máy tính hay một con người. Họ cũng được hướng dẫn rằng họ sẽ xem số lượng tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi con người và trí tuệ nhân tạo tương đương. Cuối cùng, họ đã xem 14 tác phẩm được tạo ra bởi con người và 10 tác phẩm được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo.

Đối với mỗi tác phẩm, người tham dự cho biết sự đánh giá của họ, đánh giá các thuộc tính thẩm mỹ và mô tả các cảm xúc cụ thể mà họ trải qua khi xem tác phẩm đó. Họ cũng cung cấp thông tin về các cảm xúc mà họ tin tưởng người tạo ra tác phẩm nghệ thuật muốn truyền đạt.

Trong hai khối đầu tiên của cuộc thử nghiệm, người tham dự xem hai nhóm tác phẩm nghệ thuật. Trước khi xem, họ nhận được một tin nhắn cho biết liệu tác phẩm sắp tới có được tạo ra bởi con người hay bởi máy tính. Trong đoạn thứ ba của cuộc thử nghiệm, họ xem tất cả 24 tác phẩm mà không có bất kỳ thông tin về người tạo ra.

Kết quả cho thấy, người tham dự nhận diện chính xác người tạo ra (con người hoặc máy tính) của tác phẩm 63,8% trong thời gian thử nghiệm. Mặc dù không cao lắm, tỷ lệ này vượt qua việc đoán ngẫu nhiên. Tuy nhiên, sự chính xác này khác biệt rất lớn giữa các người tham dự. Có một người tham dự đã chính xác 100% và 2 người tham dự chỉ đoán đúng tác giả 25% (thấp hơn cơ hội ngẫu nhiên).

Không có sự khác biệt rõ ràng trong việc đánh giá các tác phẩm được ghi nhận là được tạo ra bởi con người so với việc được tạo ra bởi máy tính. Tuy nhiên, các tác phẩm nghệ thuật thực sự được tạo ra bởi con người nhận được các đánh giá thuận lợi hơn một chút về các yếu tố trải nghiệm như sắc đẹp, sự quan tâm, chất lượng, sự dễ chịu, ý nghĩa và sự rõ ràng.

Những sự khác biệt rõ rệt nhất xuất hiện trong việc đánh giá vẻ đẹp và sự hấp dẫn.

Các người tham gia báo cáo cảm nhận ít nhất một số cảm xúc đối với 77% tác phẩm nghệ thuật đã xem. 78% người tham gia báo cáo không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào đối với ít nhất một tác phẩm. Họ thường cảm nhận các cảm xúc cho các tác phẩm được xem như do con người tạo ra và ít nhất cho các tác phẩm được tạo bằng máy tính được ghi nhãn tương ứng. Phân tích tiếp theo cho thấy những khác biệt này chủ yếu được ảnh hưởng bởi nhãn chứ không phải người tạo ra thực sự. Không có sự khác biệt đáng kể tồn tại về mức độ cảm xúc được báo cáo cho nghệ thuật tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) so với nghệ thuật do con người tạo ra, mặc dù có một số khác biệt nhỏ khi đánh giá các cảm xúc riêng lẻ.

Trong 43% trường hợp, người tham gia tin rằng người tạo không có ý định truyền tải cảm xúc. Họ thường cho rằng việc thiếu cảm xúc cố ý này xảy ra với các tác phẩm được tạo bởi trí tuệ nhân tạo được xác định là như vậy. Tương tự, kết quả cho thấy một mô hình trong số lượng cảm xúc mà người tham gia tin tác giả muốn truyền đạt. Tuy nhiên, người tham gia thường gán những ý định cảm xúc cho các tác phẩm được tạo bằng trí tuệ nhân tạo.

"Kết luận, nghiên cứu của chúng tôi đã tìm thấy những bằng chứng khá thuyết phục và nhất quán cho thấy người tham gia báo cáo cảm xúc và cũng gán ý định vào các tác phẩm nghệ thuật, bất kể đó có phải là từ máy tính hay từ nghệ sĩ con người", các tác giả nghiên cứu viết. "Thú vị là, những báo cáo như vậy với hình ảnh được tạo bởi máy tính mâu thuẫn với niềm tin rằng nghệ thuật AI thiếu khả năng gợi lên các yếu tố cảm xúc và ý định nhân tính - ít nhất là khi được xem xét từ quan điểm thực tế và báo cáo cá nhân của người xem."

Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy đánh giá và trải nghiệm cụ thể về cảm xúc của người xem bị ảnh hưởng bởi nguồn gốc, với nghệ thuật do con người gợi ra phản ứng mạnh hơn và người tham gia có khả năng thường nhận ra ý định cảm xúc của nghệ sĩ con người."

Nghiên cứu đóng góp quan trọng vào sự hiểu biết khoa học về cách con người nhận thức về nghệ thuật tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế cần được xem xét. Đáng chú ý, số lượng người tham gia nghiên cứu rất ít, các tác phẩm được sử dụng có độ phức tạp hạn chế và bị ràng buộc để tương đồng. Kết quả có thể không giống như khi mẫu mở rộng và so sánh các tác phẩm được tạo ra với tự do nghệ thuật đầy đủ.

Nghiên cứu, "Liệu một mối liên kết cảm xúc đối với nghệ thuật thực sự cần điều này từ một nghệ sĩ con người không? Cảm xúc và ý định phản ứng đối với các tác phẩm nghệ thuật tạo bởi trí tuệ nhân tạo và con người và tác động lên trải nghiệm thẩm mỹ", được viết bởi Theresa Rahel Demmer, Corinna Kühnapfel, Joerg Fingerhut và Matthew Pelowski.