Hóa ra, người xem tin rằng "chim không có thật" có thể đã có cái đúng của riêng họ.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Ohio và Đại học Iowa đã phát hiện ra rằng chim bồ câu sử dụng phương pháp "brute force" trong việc giải quyết vấn đề, tương tự như những gì được tìm thấy trong trí tuệ nhân tạo, theo một thông cáo báo chí.

Brandon Turner, một giáo sư tâm lý học tại Ohio State, nói rằng các nhà nghiên cứu đã tìm thấy "bằng chứng mạnh mẽ rằng các cơ chế hướng dẫn quá trình học của chim bồ câu tương tự đáng kể với nguyên tắc hướng dẫn việc học và trí tuệ nhân tạo hiện đại", theo thông cáo báo chí.

Các nhà nghiên cứu đã cho chim bồ câu xem một tác nhân kích thích, bao gồm các đường kính khác nhau, những vòng tròn đồng tâm và những vòng tròn được chia thành phần, mà con chim phải phân loại bằng cách đập một nút ở phía trái hoặc phải. Nếu chim trả lời đúng, nó sẽ nhận được một phần thưởng, theo thông cáo báo chí.

Qua quá trình thử và lỗi, chim bồ câu đã cải thiện hiệu suất của mình từ 55% lên 95% câu trả lời đúng trong một nhiệm vụ dễ dàng hơn, theo thông cáo báo chí. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm cùng các trí tuệ nhân tạo và phát hiện rằng cả trí tuệ nhân tạo cũng đã học cách giảm số lỗi của mình.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí IScience cho biết chim bồ câu có quá trình nhận thức và quá trình chú ý tiên tiến và có thể giải quyết một "phạm vi phân loại vô cùng rộng" các nhiệm vụ.

Turner nói rằng các kết quả cho thấy chim bồ câu là những người học "phi thường hiệu quả" tự nhiên nhưng không thể tổng quát hóa thông tin giống như con người, theo thông cáo báo chí.

Theo Turner, chim bồ câu sử dụng học kết hợp, kết nối hai thứ, chẳng hạn như chó hiểu rằng chúng sẽ nhận được một phần thưởng khi chúng ngồi. Thông thường, học kết hợp được coi là "quá nguyên thủy" để thực hiện những công việc như phân loại hình ảnh, Turner nói trong thông cáo báo chí, nhưng không phải là chim bồ câu.

Các nhà nghiên cứu cho biết con người thường từ bỏ những nhiệm vụ giống như những gì đã được giao cho chim bồ câu khi họ không thể tạo ra quy tắc để hiểu các nhiệm vụ.

"Chim bồ câu không cố gắng tạo ra quy tắc. Chúng chỉ sử dụng cách thức thử và lỗi và học kết hợp và trong một số loại nhiệm vụ cụ thể, điều này giúp chúng thực hiện tốt hơn con người", Turner nói.

Ông lưu ý rằng con người thường "vui mừng vì chúng ta thông minh để chúng ta thiết kế trí tuệ nhân tạo; đồng thời, chúng ta coi thường chim bồ câu như những con vật ngu ngốc."

"Nhưng nguyên lí học hành đặt ra những hình thức hành vi của những máy trí tuệ nhân tạo này khá giống với những gì chim bồ câu sử dụng", Turner nói.