Table of contents

Tóm tắt:

Thông qua:

Checkers và Rally's dự định mở rộng công nghệ Hi Auto này tới nhiều nhà hàng khắp quốc gia. Theo một email của Checkers và Rally's, vẫn còn một số đại lý nhượng quyền đang sử dụng hệ thống Valyant AI trong khi Presto AI đã trở thành người bán lại hệ thống của Hi Auto tại Checkers. Hi Auto bán trực tiếp hệ thống này cho khách hàng khác.

Chức năng song ngữ của Hi Auto tự động nhận diện ngôn ngữ được khách hàng nói và phản hồi bằng ngôn ngữ đúng để tiếp nhận đặt hàng. Công nghệ này đặt hàng cho khách hàng, có thể nhận biết mỗi mục hàng, đề xuất mua hàng thêm và chuyển đơn hàng qua hệ thống điểm bán hàng.

Theo nghiên cứu của Data USA năm 2020, chỉ khoảng 20% nhân viên ngành nhà hàng nhanh là người gốc Hispano, vì vậy công cụ này có thể giúp giảm gánh nặng của việc tiếp nhận đơn hàng đối với nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha. Theo thông cáo báo chí, trí tuệ nhân tạo này có thể hiểu "thực đơn phức tạp, câu ca, giọng địa phương đa dạng, yêu cầu chi tiết cũng như thay đổi giữa quá trình đặt hàng." Hi Auto cũng tuyên bố có tỷ lệ đặt hàng chính xác 95%.

Với việc bổ sung khả năng dịch tiếng Tây Ban Nha của công nghệ đặt hàng bằng giọng nói AI tại quầy đỗ xe tự động của Hi Auto, chúng tôi đang tăng cường giao tiếp với khách hàng, tăng cường hiệu quả đặt hàng và áp dụng văn hóa chào đón của chúng tôi", ông Minh Lê, giám đốc công nghệ thông tin tại Checkers & Rally nói.

Các chuỗi cửa hàng khác cũng đã mở rộng khả năng AI tại quầy đỗ xe tự động của họ. White Castle đã hợp tác với SoundHound vào đầu năm nay để đưa công nghệ đặt hàng bằng giọng nói vào 100 điểm đỗ xe tự động. Công nghệ của SoundHound hiện đang nhận dạng được 25 ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Tây Ban Nha, nhưng hiện tại không có sẵn thông qua công nghệ AI tại quầy đỗ xe tự động. Del Taco đang triển khai Presto AI cho quầy đỗ xe tự động của mình. CKE đã hợp tác với ba công ty AI tại quầy đỗ xe tự động khác nhau vào đầu năm nay, và Wendy's đang thử nghiệm trợ lý chatbot của Google tại một nhà hàng thuộc sở hữu của công ty tại Ohio.