ChatGPT đã không thay đổi đáng kể kể từ khi ra mắt gần một năm trước - cho đến bây giờ. Sau DevDay của OpenAI, hội nghị lập trình viên đầu tiên của công ty tuần trước, ChatGPT đã có bản cập nhật lớn nhất. Cùng với khả năng cho các thuê bao ChatGPT Plus tạo các chatbot GPT riêng của họ, giao diện ChatGPT Plus được cải thiện và có những tính năng mới. Đối với các thuê bao ChatGPT Plus, những thay đổi là khá lớn. OpenAI cuối cùng đã kết hợp hầu hết các tính năng của GPT-4 vào mô hình mạnh nhất của mình thay vì yêu cầu người dùng lựa chọn từng tính năng từ danh sách xổ xuống. Bây giờ, mỗi lần thuê bao Plus chọn GPT-4, họ sẽ có quyền truy cập vào Phân tích Dữ liệu Nâng cao, tạo hình ảnh của DALL-E 3, và truy cập internet, tất cả được kết hợp với khả năng của GPT-4. Trước cập nhật này, người dùng Plus phải chọn mô hình GPT-4 và sau đó chọn một trong các tính năng có sẵn để sử dụng nó - mỗi tính năng phải được sử dụng riêng biệt. Ví dụ, nếu người dùng chọn Du duyệt với Bing, họ sẽ đặt câu hỏi cho GPT-4 và trợ lý chat AI sẽ trả lời với các câu trả lời được thu thập từ tìm kiếm internet. Tuy nhiên, những người dùng này sẽ không thể yêu cầu tạo hình ảnh được tạo bởi trí tuệ nhân tạo DALL-E 3 trừ khi họ chuyển sang tính năng này trước. Sử dụng các tiện ích vẫn là một phần riêng biệt khác với khả năng tích hợp mới của GPT-4, vì các tiện ích khác nhau và có thể xung đột với khả năng tích hợp mới của GPT-4. Đối với việc truy cập vào phiên bản Turbo của GPT-4, OpenAI vẫn chưa phát hành các mô hình cải tiến cho việc sử dụng chung. GPT-4 Turbo sẽ mang đến cho ChatGPT kiến thức về sự kiện thế giới đến tháng 4 năm 2023 và một cửa sổ ngữ cảnh 128k, giúp nó có khả năng xử lý hơn 300 trang văn bản chỉ trong một lời nhắn duy nhất.

Xem toàn bộ câu chuyện tại: ChatGPT có bản cập nhật lớn nhất của nó cho đến nay, kể cả giao diện mới.