Phiên bản mới nhất của ChatGPT, trò chuyện AI đột phá của OpenAI, bây giờ đã có quyền truy cập vào thông tin thời gian thực từ toàn bộ Internet, đánh dấu việc khắc phục một trong những nhược điểm chính của nó.

Nhờ tích hợp với công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft - một nhà đầu tư lớn của OpenAI, trò chuyện AI này giờ đây có khả năng tra cứu thông tin mới nhất về bất kỳ chủ đề nào. Trước đây, câu trả lời của ChatGPT chỉ dựa trên dữ liệu đào tạo của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) lớn của nó, chỉ chạy qua tháng 9 năm 2021.

Tính năng duyệt web ban đầu được ra mắt vào tháng 6 năm 2023, nhưng sau đó bị tắt ngay sau đó do OpenAI gọi là "thói quen hiển thị nội dung theo cách chúng tôi không mong muốn," bao gồm việc vượt qua các tường lửa để truy cập vào nội dung nó không nên có được. Tính năng duyệt web được triển khai trở lại dành cho các khách hàng beta của OpenAI Plus (dịch vụ đăng ký trả phí của công ty, bao gồm truy cập vào phiên bản 4 tiên tiến hơn của AI) cuối tháng trước và hiện đã không còn là phiên bản beta và hoàn toàn sẵn có cho khách hàng Plus.

"Người dùng Plus và Doanh nghiệp không cần nữa cần chuyển chế độ beta để sử dụng tính năng duyệt web và có thể chọn 'duyệt web bằng Bing' từ bộ chọn mô hình GPT-4," OpenAI cho biết trong ghi chú phát hành được công bố tuần này.

Người dùng vẫn cần có gói đăng ký Plus để truy cập vào tính năng mới này và có thể truy cập nó từ trong ứng dụng OpenAI hoặc trình duyệt Bing. Công ty cũng đã thêm tính năng truy cập trực tiếp vào hệ thống tạo hình ảnh DALL-E 3 từ trong ứng dụng ChatGPT tuần này, nhưng tính năng này chỉ có sẵn trong phiên bản beta, có nghĩa là chưa sẵn có cho mọi người dùng.

"Giao tiếp với ChatGPT và hỏi từ câu đơn giản cho đến đoạn văn chi tiết, nó sẽ chuyển đổi ý tưởng của bạn thành hình ảnh vô cùng chính xác," ghi chú phát hành của OpenAI cho biết.

Các trò chuyện AI khác đã có một số quyền truy cập vào Internet, tuy nhiên việc sử dụng kết nối Internet cụ thể khác nhau. Perplexity, một trò chuyện AI mã nguồn mở dựa trên ChatGPT v3, đã có quyền truy cập vào Internet như trong phiên bản riêng của OpenAI trong một thời gian dài, trong khi LLM trong nhà của Meta có khả năng sử dụng Bing để tạo hình ảnh từ câu gợi ý. (Trọng tâm của Meta đã khác biệt so với OpenAI ở một số điểm, tập trung nhiều hơn vào việc cung cấp một loạt các trò chuyện AI dùng cho mục đích cụ thể thay vì một trí tuệ tổng quát chung, mặc dù công ty mẹ Facebook đã có Llama LLM để đáp ứng vai trò đó.)

Bản quyền © 2023 IDG Communications, Inc.