ChatGPT, trợ lí thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo đang ngày càng hoàn thiện hơn. Ngoài việc cung cấp thông tin về gần như mọi thứ dưới dạng trò chuyện, ChatGPT còn có khả năng xem qua các tệp PDF của bạn và giúp bạn trích xuất dữ liệu từ chúng. Hoặc bạn cũng có thể đặt câu hỏi cho ChatGPT dựa trên tệp PDF của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn này để tìm hiểu cách tải lên và phân tích tệp PDF trong ChatGPT.

ChatGPT: How to Upload and Analyze PDFs

Cách Kích Hoạt Phân Tích Dữ Liệu Nâng Cao trong ChatGPT

Để ChatGPT hoạt động với việc tải lên file, bạn phải kích hoạt trước tính năng Phân Tích Dữ Liệu Nâng Cao. Đây là một tính năng mới từ OpenAI cho phép viết và thực thi mã Python và làm việc với việc tải lên tệp.

Tuy nhiên, tính năng này hiện chỉ giới hạn dành cho người dùng ChatGPT Plus. Vì vậy, trừ khi bạn không có đăng ký ChatGPT, bạn không thể truy cập tính năng này.

 1. Đăng nhập vào tài khoản ChatGPT Plus của bạn.
 2. Từ góc dưới cùng, nhấp vào biểu tượng ba chấm bên cạnh tên của bạn, sau đó chọn Cài đặt & Beta.
 3. Chuyển đến Tính năng Beta.
 4. Bật chế độ Phân Tích Dữ Liệu Nâng Cao.
 5. Nhấp vào GPT-4 và chọn Phân Tích Dữ Liệu Nâng Cao để sử dụng tính năng.
Enable Advanced Data Analysis Chatgpt

Cách Tải Lên Tệp PDF vào ChatGPT

Hiện tại, ChatGPT cho phép bạn tải lên một tệp PDF với dung lượng tối đa là 100MB. Tuy nhiên, bạn có thể tải lên nhiều tệp. Nhưng khi làm như vậy, hãy đảm bảo tên tệp đúng, điều này có thể hữu ích trong việc gợi ý.

 1. Mở phiên trò chuyện ChatGPT 4 mới.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm, chọn tệp PDF của bạn và nhấn enter để tải lên nó.Hoặc bạn có thể nhấn nút Gửi.
 3. Ngoài ra, bạn cũng có thể viết một câu prompt ChatGPT trong khi tải lên tệp PDF để nó có thể giúp bạn ngay lập tức với một câu trả lời.
Turn on Advanced Data Analysis ChatGPT

Bạn có thể nâng cao khả năng của ChatGPT bằng cách sử dụng các plugin.

Cách Trích xuất và Phân tích Dữ liệu từ PDF bằng ChatGPT

Khi nói đến việc trích xuất dữ liệu từ PDF bằng ChatGPT, bạn chỉ cần chạy các nhắc nhở khác nhau để lấy được loại dữ liệu mà bạn đang tìm kiếm. Ví dụ, nếu bạn đã tải lên một báo cáo doanh thu kinh doanh, bạn có thể yêu cầu ChatGPT xem xét PDF và nhận điểm nổi bật quan trọng. Hoặc bạn có thể sử dụng những nhắc nhở như:

 • Xác định các xu hướng chính trong dữ liệu này
 • Các yếu tố nào ảnh hưởng đến doanh số bán hàng trong bộ dữ liệu này?
ChatGPT Upload PDF

Tương tự, dựa trên dữ liệu trong PDF của bạn, bạn có thể yêu cầu ChatGPT nhấn mạnh những điểm quan trọng từ nó.

Nếu bạn là người dùng Google Drive nặng, bạn có thể sử dụng các phần mở rộng Google Bard để tóm tắt các tệp trong Gmail, Drive và Docs.

Khi đặt câu hỏi, hãy đảm bảo rõ ràng và ngắn gọn bằng cách sử dụng ngữ pháp chính xác và tránh các thuật ngữ mơ hồ. Hãy tập trung vào một câu hỏi mỗi lần và cung cấp ngữ cảnh và ràng buộc để tăng khả năng hiểu. Sử dụng nhắc nhở và ví dụ để tăng cường giao tiếp, và liên tục xem xét và sửa lại tin nhắn của bạn để hiệu quả hơn. Một số ví dụ có thể là:

 • Tóm tắt chương cụ thể này.
 • Ý nghĩa của điểm dữ liệu này là gì?
 • Giải thích dữ liệu này.
 • So sánh dữ liệu giữa các trang.
 • Những điểm quan trọng dựa trên các yếu tố.
Identify Key trends from PDF ChatGPT

ChatGPT cũng hoạt động với Microsoft Excel, vì vậy bạn có thể sử dụng trợ lý trò chuyện để đặt câu hỏi liên quan đến tệp Excel liên kết.

Cách Tóm tắt PDF bằng ChatGPT

Để tóm tắt một PDF, bạn có thể chạy nhắc nhở sau đây trong ChatGPT: "Đọc qua PDF và trả lời với bản tóm tắt".

Một số nhắc nhở thay thế khác cho việc tóm tắt một PDF có thể là:

 • Sắp xếp các giao dịch trên các bảng kê ngân hàng này thành các danh mục khác nhau.
 • Phân tích dữ liệu để xác định các chủ đề chung, xác định nhận định tích cực và tiêu cực, và nhấn mạnh các lĩnh vực cần cải thiện được đề cập bởi khách hàng.
 • Xem xét bộ dữ liệu và xác định các giá trị có độ lệch đáng kể so với chuẩn, sau đó cung cấp những hiểu biết hoặc mô hình quan sát được trong những điểm dữ liệu bất thường này.
PDF Summary ChatGPT

Ghi chú: Quan trọng ở đây là nhập một nhắc nhở chi tiết và hỏi loại dữ liệu mà bạn đang tìm kiếm.

Nếu bạn không đạt được kết quả như mong đợi, điều chỉnh những lời nhắc của bạn để đạt được kết quả tốt hơn.

Sử dụng ChatGPT để Nâng cao Năng suất Của Bạn

Để phân tích các tệp PDF của bạn thông qua ChatGPT, bạn cần sáng tạo với các lời nhắn của mình. Lời nhắn tốt hơn bạn đưa cho trí tuệ nhân tạo, kết quả tốt hơn nó sẽ mang lại. Hơn nữa, đừng chỉ giới hạn bản thân ở việc sử dụng PDF. Bạn có thể thử các loại tệp khác và xem kết quả nó mang lại.

Trong khi có một số lựa chọn thay thế ChatGPT, việc Open AI liên tục cải thiện chatbot giúp nó vượt trội so với đối thủ.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Làm thế nào để lưu cuộc trò chuyện trên ChatGPT dưới dạng tệp PDF?

Trả lời: ChatGPT cho phép bạn lưu cuộc trò chuyện của mình dưới dạng tệp PDF. Bạn phải yêu cầu ChatGPT lưu cuộc trò chuyện trên thành một tệp PDF. Sau đó, ChatGPT sẽ xử lý yêu cầu của bạn và giúp bạn tải xuống liên kết tải về tệp PDF.

Câu hỏi: ChatGPT có thể chuyển đổi PDF thành Word không?

Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng ChatGPT để chuyển đổi PDF thành Word. Bạn chỉ cần tải lên tệp PDF của mình và yêu cầu ChatGPT chuyển đổi tệp PDF thành tài liệu Word. Sau đó, ChatGPT sẽ xử lý yêu cầu và giúp bạn có liên kết tải về tài liệu.