Trí tuệ nhân tạo có thể tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế, đồng thời có thể giữ lãi suất cao trong những năm tới.

Ôn tập chính

  • Theo một báo cáo của Wells Fargo, việc chi tiêu vào trí tuệ nhân tạo có thể nâng GDP tăng 0,5% đến 1% trong những năm tới.
  • Chi tiêu cho phần cứng và phần mềm liên quan đến trí tuệ nhân tạo có thể tăng 50% trong vòng bốn năm tới, điều này cũng có thể giúp giữ lãi suất cao.
  • Báo cáo cho thấy lo ngại về việc mất việc có thể được thổi phồng, nhưng "công việc văn phòng" là nguy cơ cao nhất.

Trong khi công nghệ mới nổi của trí tuệ nhân tạo có thể có tác động quá lớn đối với một số công việc và lĩnh vực, nó cũng có thể cải thiện sản lượng của những công việc khác trong khi tạo ra những vai trò mới mà hiện tại chỉ có thể tưởng tượng, theo một báo cáo gồm bốn phần từ Wells Fargo Economics.

"Trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra các lớp nghề việc khó tưởng tượng hiện tại", Giám đốc kinh tế chính Wells Fargo, Jay Bryson và các nhà phân tích khác viết trong một bài phân tích. "Hiệu quả tăng năng suất do trí tuệ nhân tạo sẽ nâng thu nhập thực tế tổng hợp, điều này sẽ tăng nhu cầu về tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ, từ đó tăng việc làm trong những ngành đó."

Chi tiêu cho Trí tuệ Nhân tạo Sẽ Tăng Năng Suất, GDP và Lãi suất

Trong khi ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đối với thị trường việc làm là không chắc chắn, báo cáo cho biết điều rõ ràng là sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu phần mềm và phần cứng cho trí tuệ nhân tạo sẽ giúp duy trì sản lượng trong sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ.

Báo cáo xem xét các khoản đầu tư đi kèm với vụ bong bóng Dotcom, nhận thấy rằng cùng với sự tăng trưởng kinh tế, lãi suất cũng tăng cao. Nếu đầu tư vào công nghệ trí tuệ nhân tạo tương tự như sự tăng trưởng của công nghệ thập kỷ 90, các khoản chi tiêu có thể tăng khoảng 50% so với xu hướng trong vòng bốn năm.

"Sự tăng trưởng mũ lỏng trong chi phí cố định có ý nghĩa rõ ràng đối với tăng trưởng GDP", các nhà kinh tế của Wells Fargo viết.

Với phần cứng và phần mềm chiếm khoảng 0,2% của tăng trưởng GDP trong hai thập kỷ qua, báo cáo của Wells Fargo ước tính chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo có thể tăng khoảng ba lần so với số đó vào tăng trưởng GDP trong vòng bốn năm tới.

"Cuộc bùng nổ chi tiêu theo kiểu công nghệ trên trí tuệ nhân tạo có thể tăng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ từ 0,5% đến 1% mỗi năm", báo cáo kết luận.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển với sự gia tăng chi tiêu liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo, rất có thể lãi suất cao hơn sẽ đi kèm. Từ năm 1995 đến 1999, tỷ lệ lãi suất ban ngày của ngân hàng liên bang trung ương trung bình là 3,7% và vẫn cao cho đến khi kinh tế trải qua cuộc suy thoái vào năm 2001, báo cáo lưu ý. Hiện lãi suất ban ngày của ngân hàng liên bang trung ương đang ở mức cao nhất trong 22 năm, từ 5,25% đến 5,5%.

Một tỷ lệ tăng trưởng GDP tiềm năng cao hơn sẽ tạo ra một môi trường với lãi suất thực tăng cao," báo cáo cho biết. "Tuy nhiên, lãi suất thực cao không nhất thiết là không có lợi, đặc biệt là nếu động lực đó là tăng trưởng GDP tiềm năng nhanh hơn.