AVA, viết tắt của trợ lý ảo AI, là phiên bản nội bộ của UNC Health cho ChatGPT được lưu trữ trong môi trường an toàn của hệ thống y tế.

Với ưu tiên hàng đầu là an toàn cho bệnh nhân, sự tồn tại của trợ lý ảo trong môi trường an toàn của UNC giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc thông tin nhạy cảm.

AVA được đào tạo để hiểu biết về thư viện đào tạo và giáo dục của UNC Health, cho phép các bác sĩ đặt câu hỏi cho công cụ trí tuệ nhân tạo thay vì phải lục tung qua nhiều nguồn tài liệu để tìm câu trả lời. Hệ thống y tế hiện đang phát triển nhiều trường hợp sử dụng khác nhau trên toàn bộ tổ chức để xác định cách công nghệ có thể cải thiện công việc của đội ngũ.

Nhân viên hành chính và vận hành ở các lĩnh vực khác nhau trong hệ thống y tế đã tương tác với AVA, và hệ thống y tế đã xác định các trường hợp sử dụng phù hợp trong "hầu hết các góc cạnh của doanh nghiệp", David McSwain, MD, quản lý thông tin y tế trưởng tại UNC Health, cho biết với Becker's.

"Chúng tôi đã xác định hơn 70 trường hợp sử dụng trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm 30 trường hợp sử dụng lâm sàng, 13 trường hợp sử dụng tương tác bệnh nhân, 10 trường hợp trong lĩnh vực tài chính và chu kỳ thu chi và nhiều trường hợp khác từ nhân sự nghiên cứu, an ninh pháp lý và chuỗi cung ứng," Dr. McSwain nói.

Các lĩnh vực mà AVA có vẻ đặc biệt thuận lợi là việc viết đơn khiếu nại từ chối yêu cầu thanh toán, yêu cầu phê duyệt trước và việc viết thông báo cá nhân hóa trong ứng dụng sức khỏe đại chúng. Tuy nhiên, trường hợp sử dụng có triển vọng nhất ở thời điểm này là khả năng cải thiện quá trình đào tạo và giáo dục liên tục cho đội ngũ UNC Health để tăng khả năng thao tác trên các công cụ sức khỏe số và hồ sơ sức khỏe điện tử, theo Dr. McSwain.

Trong quá trình xác định các lĩnh vực có lợi từ việc triển khai công nghệ này, các nhà lãnh đạo đang đánh giá công cụ đã sử dụng trợ lý ảo hàng ngày để tối ưu hóa công việc và nhanh chóng viết thông điệp. Ngoài việc cải thiện hiệu suất nhân viên, AVA cũng được sử dụng để tối ưu trải nghiệm bệnh nhân trong quá trình đặt lịch hẹn để cung cấp thông tin dễ dàng tiếp cận về từng chuyên gia của UNC Health.

Mặc dù AVA đã đạt được thành công trong việc nâng cao hiệu suất nhân viên và bệnh nhân, hệ thống y tế tiếp cận việc sử dụng trợ lý ảo trong môi trường lâm sàng một cách thận trọng, và các trường hợp sử dụng lâm sàng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

"Chúng tôi phải cực kỳ cẩn thận, đặc biệt là với các trường hợp sử dụng trực tiếp ảnh hưởng đến chăm sóc lâm sàng, vì an toàn của bệnh nhân luôn được đặt lên hàng đầu trong tư duy của chúng tôi," Dr. McSwain nói với Becker's. "Mọi trường hợp sử dụng ảnh hưởng đến chăm sóc bệnh nhân sẽ được đánh giá một cách cẩn thận và đầy đủ trước khi được sử dụng thực tế trong công việc lâm sàng."

Dr. McSwain nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm của UNC Health, điều đó có nghĩa là bảo mật thông tin của mỗi bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, hệ thống y tế nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ cho tất cả các bác sĩ luôn tham gia trực tiếp khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo xử lý dữ liệu bệnh nhân để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

"Trí tuệ nhân tạo không thể thay thế chuyên môn lâm sàng của đồng đội chúng tôi. Nó là bổ sung cho nó," Dr. McSwain nói.