Trong suốt tuần trước, Tạp chí Hóa học Sinh học đã đăng một bài biên tập nhằm xác định việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) một cách phù hợp và không phù hợp trong "việc chuẩn bị và xem xét những bài báo được xem xét cho xuất bản."

Bài biên tập cho biết công nghệ AI có thể:

  • Được sử dụng để chuẩn bị văn bản bài báo nhằm cải thiện rõ ràng
  • Không thể được liệt kê làm tác giả trên một bài báo
  • Không thể được sử dụng trong bất kỳ phần nào của quá trình xem xét

Roger Colbran, một giáo sư về sinh lý phân tử và sinh lý học tế bào tại Trường Y học Đại học Vanderbilt và một biên tập viên đồng với Tạp chí JBC, đã viết bài biên tập này cùng với Chủ biên Alex Toker của Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess và Trường Y học Harvard.

"Việc phát triển nhanh chóng và tiếp tục tiến hóa của các công cụ dựa trên AI đã khiến chúng ta gặp khó khăn trong việc nắm bắt giới hạn của chúng trong việc sử dụng thực tế," Colbran nói. "Những không chắc chắn này khiến ngành xuất bản, bao gồm JBC, phải định rõ các chính sách rõ ràng về việc sử dụng công nghệ dựa trên AI hiện tại, cùng với việc hiểu rõ rằng chúng sẽ cần được cập nhật đều đặn khi công nghệ này được phát triển hơn nữa."

Bài biên tập nhận thức về những lợi ích tiềm năng mà công nghệ AI có thể mang lại cho các tác giả không bản ngữ chuẩn bị bài báo để nộp, bài viết cho biết rằng JBC sẽ "chào đón các tác giả sử dụng các công nghệ AI tự tạo trong việc chỉnh sửa văn bản của bài báo của họ, tương tự như các tác giả có thể sử dụng các dịch vụ chỉnh sửa truyền thống." Nếu AI được sử dụng để chỉnh sửa một bài báo, nó phải được bao gồm trong phần lời cảm ơn của bài báo, bài biên tập nói.

"Các công cụ dựa trên AI có tiềm năng giảm đáng kể thời gian và công sức mà các nhà khoa học phải dành cho việc viết bất kỳ tài liệu nào, cho dù là bài báo nghiên cứu, bài viết đánh giá, chương sách, đề tài nghiên cứu hoặc phê bình bài báo/phê duyệt đề tài," Colbran nói. "Có những lợi ích khi cho phép các nhà khoa học nhanh chóng tìm hiểu về các lĩnh vực khoa học mới. Điều này có thể tăng đáng kể hiệu suất tổng thể của hoạt động nghiên cứu bằng cách cho phép nhà nghiên cứu dành nhiều thời gian hơn để thực hiện công việc khoa học thực tế."

Cuối cùng, bài biên tập cho biết AI không thể được sử dụng để xem xét bài báo, chẳng hạn như trong việc viết bài phê bình hoặc gửi thư quyết định. Nó đề cập đến khả năng sử dụng AI có thể vi phạm quyền riêng tư dữ liệu và trích dẫn về những mối quan tâm đã được đăng thông tin về tính bảo mật. Việc tải lên một bài báo lên công cụ AI công cộng có thể cho phép "cuộc trò chuyện lưu trữ có thể được truy cập bởi các huấn luyện viên AI của họ để cải thiện hiệu suất trong tương lai," bài viết nói.

"Việc đảm bảo tính bí mật của bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho những hệ thống này vẫn còn rất đáng quan ngại," Colbran nói. "Các công cụ AI tự tạo đang được phát triển nhanh chóng để 'tạo' dữ liệu hình ảnh nguyên thủy, có thể bao gồm cả ảnh gel, blot và micrographs. Dữ liệu tổng hợp như vậy có thể rất khó phát hiện bằng các luồng xử lý phân tích hình ảnh hiện tại được sử dụng bởi các tạp chí và các nhà xuất bản.