Nguồn kiến thức thống nhất cho doanh nghiệp

C3 Generative AI là một nguồn kiến thức thống nhất cho phép người dùng doanh nghiệp tìm kiếm, truy xuất và thực hiện hành động trên dữ liệu và thông tin doanh nghiệp một cách nhanh chóng thông qua giao diện tìm kiếm và trò chuyện trực quan.

  • Các phản hồi quyết định được
  • Có thể rõ nguồn gốc
  • Kiểm soát truy cập cho doanh nghiệp
  • Không xảy ra rò rỉ dữ liệu do LLM
  • Không gây ảo tưởng
  • Không phụ thuộc vào LLM

Tại sao sử dụng C3 Generative AI

Tại sao sử dụng C3 Generative AI

Sẵn sàng, An toàn và Đã được chứng minh

C3 Generative AI kết hợp độc đáo những đổi mới mới nhất trong việc hiểu ngôn ngữ tự nhiên, mô hình AI phát sinh, mô hình truy xuất AI và học củng cố với kiến trúc mô hình được cấp bằng sáng chế của C3 AI.

Truy cập nhanh chóng đến những thông tin liên quan, quan trọng và có giá trị cao trong các hệ thống doanh nghiệp và bên ngoài.

Phản hồi cụ thể cho từng lĩnh vực thông qua kiến trúc AI phát sinh ý thức về ngành công nghiệp và doanh nghiệp.

Bảo mật dữ liệu cấp doanh nghiệp và kiểm soát truy cập tuân thủ yêu cầu bảo mật và triển khai nghiêm ngặt.

Đầu tư được bảo vệ với kiến trúc không phụ thuộc vào mô hình tương thích với các cơ sở dữ liệu và ứng dụng doanh nghiệp quan trọng.

Phương pháp Doanh nghiệp trong AI Tạo sinh

Xem Webinar

Triển khai trong nhiều ngành công nghiệp

Hỗ trợ Người điều hành bằng C3 Generative AI

Công ty sản xuất lớn triển khai C3 Generative AI để hỗ trợ kỹ thuật viên trong việc khắc phục sự cố thiết bị và giảm thời gian đào tạo nhân viên mới.

Tìm hiểu thêm

Nghiên cứu trường hợp

90%

Giảm thời gian truy cập thông tin chính xác

Sản xuất

Tìm hiểu thêm về việc sử dụng C3 Generative AI

Đặt cuộc họp