BBC, tổ chức tin tức lớn nhất của Vương quốc Anh, đã đưa ra những nguyên tắc mà họ sẽ tuân thủ khi đánh giá việc sử dụng trí tuệ nhân tạo phát sinh - bao gồm cả nghiên cứu và sản xuất báo chí, lưu trữ và "trải nghiệm cá nhân".

Trong bài viết trên blog, Giám đốc khu vực của BBC, Rhodri Talfan Davies, cho biết người phát sóng tin tức tin rằng công nghệ này mang lại cơ hội để cung cấp "giá trị hơn cho khán giả và xã hội".

Ba nguyên tắc hướng dẫn là BBC sẽ luôn hành động vì lợi ích chung của công chúng, ưu tiên tài năng và sáng tạo bằng cách tôn trọng quyền của các nghệ sĩ, và công khai và minh bạch về các sản phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo.

BBC cho biết họ sẽ cùng các công ty công nghệ, tổ chức truyền thông khác và cơ quan quản lý để phát triển an toàn trí tuệ nhân tạo phát sinh và tập trung vào việc duy trì sự tin cậy trong ngành tin tức.

"Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ bắt đầu một số dự án nghiên cứu việc sử dụng trí tuệ nhân tạo phát sinh cả trong công việc sản xuất và quá trình làm việc - theo một phương pháp tập trung nhằm hiểu rõ hơn về cơ hội và rủi ro", Davies chia sẻ trên bài đăng. "Các dự án này sẽ đánh giá cách mà trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ, bổ sung hoặc thậm chí biến đổi hoạt động của BBC trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm nghiên cứu và sản xuất báo chí, khám phá nội dung và lưu trữ, và trải nghiệm cá nhân."

Công ty không chỉ định rõ những dự án này trong một email gửi tới The Verge.

Các tổ chức tin tức khác cũng đã đưa ra cách suy nghĩ về công nghệ này. The Associated Press đã công bố những nguyên tắc riêng của mình vào đầu năm nay. Họ cũng hợp tác với OpenAI để chia sẻ các câu chuyện của mình để đào tạo mô hình GPT.

Tuy nhiên, khi BBC quyết định sử dụng trí tuệ nhân tạo phát sinh một cách tốt nhất, họ đã cản trở web crawler của OpenAI và Common Crawl truy cập vào các trang web của BBC. Họ cùng với CNN, The New York Times, Reuters và các tổ chức tin tức khác ngăn chặn web crawler truy cập vào tài liệu bản quyền của họ. Davies cho biết việc này nhằm "bảo vệ lợi ích của người trả giấy phép" và việc huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo với dữ liệu của BBC mà không có sự cho phép của họ không phục vụ lợi ích công chúng.