Bằng việc đăng ký dịch vụ trả phí, đối thủ của ChatGPT - Claude hiện đã cung cấp phiên bản có tính phí với những tính năng cao cấp.

Vào ngày Thứ Năm, Anthropic đã công bố Claude Pro với giá 20 đô la mỗi tháng. Điều đáng chú ý là giá này cũng giống như phiên bản trả phí của ChatGPT - ChatGPT Plus. Với việc đăng ký Claude Pro, người dùng được sử dụng gấp 5 lần so với phiên bản miễn phí của Claude.ai, cùng với khả năng gửi nhiều tin nhắn hơn. Người dùng cũng được ưu tiên truy cập vào Claude.ai trong các thời điểm lưu lượng cao, cũng như được truy cập sớm vào các tính năng mới của Claude.

Tweet có thể đã bị xóa

Tương tự như ChatGPT, Claude là một trợ lý trò chuyện AI sáng tạo, được cung cấp bởi mô hình ngôn ngữ lớn Claude 2 của Anthropic. Anthropic, do các nhân viên trước đây của OpenAI sáng lập, tự xưng là một sự lựa chọn có trách nhiệm và đạo đức hơn so với chủ sở hữu ChatGPT. Họ đã tiến hành nghiên cứu một cách kỹ lưỡng về việc huấn luyện các mô hình AI sáng tạo một cách an toàn và đã đề ra rõ ràng các nguyên tắc cho việc phát triển AI có trách nhiệm. Ít nhất từ ngoài nhìn, phương pháp tiếp cận từng bước của họ về đạo đức trong AI (cùng với sự đầu tư mạnh từ Google) làm cho Anthropic trở thành người hâm mộ GenAI có thể lật đổ OpenAI khỏi vị trí hàng đầu.

Kể từ hôm nay, Claude Pro đã có mặt tại Hoa Kỳ và Anh.

Chủ đề

Trí tuệ nhân tạo

OpenAI

Cecily là một nhà báo công nghệ tại Mashable, người viết về trí tuệ nhân tạo (AI), Apple và các xu hướng công nghệ mới. Trước khi nhận bằng thạc sĩ tại Trường Báo chí Columbia, cô đã làm việc trong vài năm với các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp có tác động xã hội cho Unreasonable Group và B Lab. Trước đó, cô đã đồng sáng lập một công ty tư vấn khởi nghiệp cho các khu vực khởi nghiệp mới nổi ở Nam Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Bạn có thể tìm thấy cô trên Twitter tại @cecily_mauran.