Với những lo ngại gia tăng về tác động của sách được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo đối với thị trường sách điện tử, Amazon đã tạo ra một số hướng dẫn mới. Cụ thể, trong một bài đăng muộn hôm qua trên Diễn đàn Cộng đồng KDP, công ty đã giới thiệu hướng dẫn AI mới cho những người sử dụng nền tảng Kindle Direct Publishing.

Thay đổi quan trọng nhất là Amazon sẽ yêu cầu người dùng "thông báo cho chúng tôi về nội dung được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (văn bản, hình ảnh hoặc bản dịch) khi bạn xuất bản một cuốn sách mới hoặc thực hiện chỉnh sửa và xuất bản lại một cuốn sách hiện có qua KDP." Bài đăng tiếp tục cho biết rằng ngay cả khi người dùng đã chỉnh sửa đáng kể sau khi ban đầu tạo nội dung bằng AI, điều đó sẽ được coi là nội dung được tạo ra bằng AI.

Hướng dẫn này tạo ra một sự phân biệt giữa nội dung được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo và nội dung được hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo, Amazon cho biết bất kỳ ai đã tạo nội dung mình bằng công cụ dựa trên trí tuệ nhân tạo để "chỉnh sửa, cải thiện lỗi, hoặc nâng cao nội dung đó" không cần báo cáo việc sử dụng đó.

Bất kể sách được tạo ra như thế nào, KDP nhấn mạnh rằng người dùng được mong đợi tuân theo tất cả các hướng dẫn: "Bạn có trách nhiệm xác minh rằng tất cả nội dung được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo và/hoặc hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo tuân thủ tất cả các hướng dẫn về nội dung. Ví dụ, để xác nhận một công cụ dựa trên trí tuệ nhân tạo không tạo nội dung dựa trên các tác phẩm được bảo vệ bản quyền, bạn được yêu cầu xem xét và chỉnh sửa bất kỳ sản phẩm của công cụ trí tuệ nhân tạo nào."

Chưa rõ Amazon sẽ làm gì với thông tin nhận được. Trong bài đăng, công ty cho biết "chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo sáng tạo và tác động mà nó đang có đến việc đọc, viết và xuất bản, và chúng tôi cam kết cung cấp trải nghiệm mua sắm, đọc và xuất bản tốt nhất cho tác giả và khách hàng của chúng tôi."

Ít nhất trong thời gian tới, công ty không có ý định công khai xác định những cuốn sách được tạo hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo, nhưng một nguồn tin cho biết điều đó có thể thay đổi trong tương lai. Bài đăng kết thúc bằng việc lưu ý rằng KDP "sẽ tiếp tục đặt lợi ích của tác giả, nhà xuất bản và độc giả lên hàng đầu trong suy nghĩ và quyết định của chúng tôi."

Liên hiệp Tác giả và những người khác đã đưa ra lo ngại về việc sách được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo tràn ngập thị trường. Vấn đề này đã thu hút sự chú ý đáng kể tháng trước khi tác giả và nhà tư vấn Jane Friedman đã viết về những cuốn sách được bán trên Amazon dưới tên của cô mà cô không viết.