Amazon (AMZN) sẽ cung cấp một dịch vụ trí tuệ nhân tạo tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhằm giảm thời gian các bác sĩ tiêu tốn cho tài liệu lâm sàng.

AWS HealthScribe sử dụng trí tuệ nhân tạo để ghi chú và tóm tắt các cuộc trò chuyện giữa bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ.

Amazon cho biết họ sẽ không sử dụng thông tin đầu vào hoặc đầu ra từ AWS HealthScribe để đào tạo dữ liệu.

Lĩnh vực ghi chú y tế có nhiều đối thủ AI, bao gồm cả Nuance thuộc sở hữu của Microsoft.

AWS HealthScribe là một dịch vụ đủ điều kiện theo HIPAA để phân tích và ghi chú các cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Nó hoạt động như một người sao chép số, cung cấp một bản ghi văn bản về cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân, cũng như một bản tóm tắt ngắn gọn về những điểm chính của cuộc trò chuyện. Amazon cho biết nó được thiết kế để bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân.

"AWS sẽ không sử dụng dữ liệu đầu vào hoặc đầu ra được tạo ra thông qua dịch vụ AWS HealthScribe để đào tạo AWS HealthScribe," công ty nói trong một tuyên bố. "Người dùng hoàn toàn kiểm soát dữ liệu của họ và quyết định nơi họ muốn lưu trữ bản ghi và ghi chú lâm sàng sơ bộ."

Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo y tế đã chứng kiến sự sử dụng đáng kể của các mô hình ngôn ngữ lớn kể từ năm 2018. Trong khi vẫn tiếp tục nghiên cứu xem trí tuệ nhân tạo tạo ra liệu pháp lâm sàng tin cậy hay không, có nhiều dịch vụ ghi chú tương tự như những gì AWS HealthScribe cung cấp. Vào tháng 3, Nuance, một công ty con của Microsoft, đã thông báo về một ứng dụng tài liệu lâm sàng tự động hoàn toàn.

AWS HealthScribe là một dịch vụ mà nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể tích hợp vào các ứng dụng lâm sàng riêng của họ, không phải là một ứng dụng độc lập. Một số người sử dụng hàng đầu được đề cập trong thông báo của công ty bao gồm các nhà cung cấp phần mềm chăm sóc sức khỏe Babylon, 3M và ScribeEMR. Giống như các hình thức trí tuệ nhân tạo khác, công nghệ nhận dạng giọng nói tự động có xu hướng gây ra sự bất công chủng tộc.