Amazon thông báo rằng họ sẽ đầu tư lên đến 4 tỷ đô la vào công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) có tên Anthropic, tập trung vào việc phát triển hệ thống AI an toàn và đáng tin cậy.

Mục tiêu của khoản đầu tư này là nâng cao sự hợp tác giữa hai công ty trong việc tiến bộ công nghệ AI thế hệ tiếp theo.

Tăng cường khả năng AI thông qua sự hợp tác

Theo thỏa thuận, Amazon Web Services (AWS) sẽ trở thành nhà cung cấp đám mây chính cho Anthropic để chạy các khối lượng công việc AI tính toán mạnh. Anthropic sẽ được truy cập vào các chip AI chuyên dụng của AWS như Trainium và Inferentia để đào tạo và triển khai mô hình hiệu quả.

Amazon và Anthropic sẽ cùng nhau tùy chỉnh và điều chỉnh mô hình AI hàng đầu của Anthropic, gọi là Claude, trên dịch vụ đám mây AI mới của Amazon, Bedrock. Khách hàng của AWS có thể tối ưu hiệu suất của Claude cho trường hợp sử dụng cụ thể của họ trong khi giới hạn những rủi ro tiềm năng.

Dario Amodei, đồng sáng lập Anthropic, cho biết trong một thông báo:

"Các tổ chức sẽ có thể sử dụng Claude 2 cho một loạt các nhiệm vụ, từ tạo đối thoại đến luận định và tổng kết, nhờ vào cửa sổ ngữ cảnh lớn và khả năng xử lý tài liệu kỹ thuật rộng lớn của nó."

Nâng cao trải nghiệm khách hàng với Claude

Đối tác quyết định mở rộng hỗ trợ cho Amazon Bedrock để đáp ứng đòi hỏi mạnh mẽ từ khách hàng với mô hình AI Claude của Anthropic.

Điều này bao gồm dịch vụ tùy chỉnh mô hình an toàn và điều chỉnh cho phép các doanh nghiệp tối ưu hiệu suất của Claude trong khi giảm thiểu các rủi ro tiềm năng.

Các kỹ sư và nhà phát triển của Amazon sẽ có cơ hội xây dựng trên các mô hình của Anthropic thông qua Amazon Bedrock, cho phép tích hợp khả năng tạo ra từ AI vào công việc của họ.

Dự kiến điều này sẽ cải thiện các ứng dụng hiện có và tạo điều kiện cho việc tạo ra những trải nghiệm khách hàng mới.

Các khách hàng của AWS như LexisNexis, Bridgewater Associates và Lonely Planet đã sử dụng các mô hình tùy chỉnh của Claude thông qua Bedrock cho việc tìm kiếm pháp lý, phân tích đầu tư và đề xuất du lịch, tương ứng.

Cổ phần của Amazon trong Anthropic

Với vòng huy động tài trợ mới nhất này, giá trị Anthropic hiện đạt hơn 5 tỷ đô la. Amazon sẽ sở hữu một số cổ phần nhỏ trong công ty này.

Tuy nhiên, cấu trúc quản trị công ty của Anthropic sẽ không thay đổi, với Long Term Benefit Trust tiếp tục hướng dẫn công ty theo Chính sách Mở rộng Trách nhiệm của mình.

Chính sách này yêu cầu kiểm tra trước triển khai các mô hình mới để giảm thiểu các rủi ro đi kèm với các hệ thống AI ngày càng có khả năng.

Tại sao Amazon lựa chọn Anthropic?

Trong khi Amazon không giải thích lý do chính xác vì sao họ hợp tác với Anthropic hơn các công ty AI khác, có một số lợi ích tiềm năng có thể làm nên sự lựa chọn này:

  1. Sự hợp tác này khiến Anthropic trở thành một khách hàng đám mây quan trọng cho AWS, từ đó thu hút thêm khách hàng AI có giá trị cao sử dụng dịch vụ đám mây của Amazon.
  2. Có một sự phù hợp kỹ thuật giữa cơ sở hạ tầng của AWS và nhu cầu tính toán của Anthropic.
  3. Truy cập vào các mô hình cơ bản của Anthropic thông qua Amazon Bedrock có thể nâng cao khả năng AI của AWS.

Cần lưu ý rằng việc Amazon đầu tư vào Anthropic không ngăn cản việc hợp tác hoặc mua lại các dự án AI khác trong tương lai.

Tóm gọn

Việc Amazon đầu tư vào Anthropic thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc tiến bộ AI một cách có trách nhiệm.

Việc hợp tác này cho phép mỗi công ty tận dụng sức mạnh của đối tác kia - mô hình AI của Anthropic và cơ sở hạ tầng đám mây của Amazon.

Khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp hy vọng sẽ có lợi từ những trải nghiệm với sự bổ sung của Claude trong một loạt các ứng dụng khác nhau.

Hình ảnh nổi bật: Yu Chun Christopher Wong/Shutterstock