Tận dụng khả năng của ChatGPT để tăng cường sự sáng tạo và đổi mới của bạn và đội ngũ tại công việc

gettyTrí tuệ nhân tạo đã tồn tại một thời gian rất lâu. Chúng ta đã sử dụng trí tuệ nhân tạo cho GPS, Alexa và Siri. Nhưng bây giờ, sự thích ứng này đã được tăng tốc và nhận được sự chú ý từ các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới với sự xuất hiện của ChatGPT. Tại sao vậy?

ChatGPT, được OpenAI ra mắt cách đây gần một năm vào tháng 11 năm 2022, hứa hẹn làm điều gì đó mà công nghệ khác chưa đạt được hoàn toàn trước đây - thực hiện các cuộc trò chuyện giống con người với ngữ cảnh dữ liệu và đào tạo vô hạn. Nó nhận thông tin từ bạn và cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi cơ bản cũng như một số câu hỏi phức tạp nhất. Việc sử dụng công cụ này đã tăng đột biến trong các đội ngũ làm việc trên toàn cầu: theo một báo cáo của MIT, ChatGPT và các công cụ trí tuệ nhân tạo khác đã có trách nhiệm giúp nhân viên tiết kiệm tới 40% thời gian làm việc, đồng thời nâng cao hiệu suất cao và chất lượng sản phẩm đạt được thêm 18%.

Thêm vào đó, báo cáo Về tương lai của công việc trên LinkedIn năm 2023 đã cho thấy số lượng bài đăng việc làm tiếng Anh trên nền tảng này trích dẫn kỹ năng ChatGPT đã tăng 21 lần kể từ khi chatbot này ra mắt năm ngoái.

Một sự thật rõ ràng là: để thành công trong môi trường làm việc ngày nay và tương lai, yêu cầu mọi người phải hiểu rõ về công nghệ trí tuệ nhân tạo phát sinh và cách sử dụng nó để kích thích tăng trưởng kinh doanh và nâng cao lao động của con người.

Là một nhà lãnh đạo hoặc quản lý, điều quan trọng là bạn phải nhảy vào và thúc đẩy sự sáng tạo của đội ngũ để cả hai duy trì tính cạnh tranh và ưu thế trong cuộc chơi, sẵn sàng cho các biến đổi thị trường và ngành nghề.

Ý tưởng ChatGPT Prompt

Dưới đây là một số ý tưởng bạn có thể thử và thử nghiệm để tăng cường sự đổi mới, sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề tại công việc:

"Vì GPT 4 Pro giờ đây kết nối với web, chúng tôi đã nhận thấy việc tinh chỉnh đề mục để khuyến khích nó tìm kiếm trực tuyến rất hữu ích khi nảy ra các xu hướng hiện tại trong quá trình ý tưởng sáng tạo," chia sẻ Tom Jordan, người sáng lập và Giám đốc Công nghệ của Twip.ai.

"Đây là một ý tưởng mà chúng tôi đã sử dụng: 'Dựa trên các câu chuyện tin tức trong 7 ngày qua, tạo ra danh sách các điểm nói về [chủ đề]. Bao gồm một tiêu đề và một lý do.' Chúng tôi nhận thấy điều này mang lại cho chúng tôi nhiều tài liệu sử dụng hơn cho blog và nội dung video của chúng tôi.

"Chúng tôi cũng đã tìm thấy việc tạo ra các GPT tiếp thị tùy chỉnh và sau đó chia sẻ chúng với đồng nghiệp và nhà thầu cho phép chúng tôi thu hẹp kết quả đầu ra, để bất kỳ nội dung được tạo ra đều phù hợp với thương hiệu, thông điệp và tuân thủ các hướng dẫn được xác định bởi nhóm quản lý."

Đừng bị đánh lừa bởi việc nghĩ rằng ChatGPT có thể đọc suy nghĩ của bạn và trả lời một cách đầy đủ mà không cần bất kỳ sự cố gắng nào từ phía bạn, nhà khoa học dữ liệu Kat Campbell nhắc nhở mọi người rằng "kết quả chỉ tốt như đầu vào."

"Sử dụng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là công cụ như ChatGPT, để nâng cao sự đổi mới và sáng tạo của đội ngũ liên quan đến việc đặt câu hỏi đúng và hướng dẫn trí tuệ nhân tạo tạo ra ý tưởng hữu ích và đổi mới," Campbell khuyên. "Khi sử dụng ChatGPT hoặc các công cụ trí tuệ nhân tạo tương tự, quan trọng là tạo ra các đề mục rõ ràng, cụ thể và mục tiêu." Sau đó, cô tiếp tục chia sẻ một số gợi ý cho các đề mục có thể giúp mở ra đổi mới và sáng tạo của đội ngũ:

Phiên tư duy sáng tạo

"Tạo ra danh sách ý tưởng sáng tạo cho [dự án hoặc chủ đề cụ thể]

Tập trung vào các giải pháp sáng tạo mà chúng ta có thể chưa từng xem xét.

Đề xuất những phương pháp không truyền thống để giải quyết một thách thức/vấn đề cụ thể có thể đem lại kết quả ảnh hưởng lớn."

Cải thiện quy trình hiện tại

"Xem xét quy trình hiện tại của chúng tôi cho [nhiệm vụ hoặc dự án cụ thể]. Đề xuất những thay đổi sáng tạo hoặc công cụ có thể làm cho quy trình này hiệu quả và hiệu quả hơn."

"Xác định những vấn đề không hiệu quả tiềm ẩn trong [mô tả quy trình] và đề xuất các giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết."

Phát triển sản phẩm

"Đưa ra gợi ý về các tính năng hoặc dịch vụ độc đáo chúng tôi có thể thêm vào [sản phẩm/dịch vụ] để làm nổi bật trên thị trường."

"Phân tích các xu hướng mới nhất trong [ngành hoặc lĩnh vực] và dự đoán những phát triển trong tương lai. Làm thế nào chúng ta có thể thích nghi với [sản phẩm/dịch vụ] để vượt trội?"

Các chiến lược tiếp thị sáng tạo

"Đề xuất một chiến dịch tiếp thị sáng tạo cho [sản phẩm/dịch vụ] nhắm vào [đối tượng khán giả cụ thể]. Bao gồm các cách mới để tương tác với khán giả của chúng ta."

"Liệt kê những kỹ thuật tiếp thị đổi mới sử dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu có thể hiệu quả cho thương hiệu của chúng ta."

Hợp tác và quy trình làm việc nhóm

"Đề xuất các công cụ và công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể cải thiện sự hợp tác và năng suất của nhóm, đặc biệt đối với môi trường làm việc từ xa."

"Làm thế nào chúng ta có thể tận dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa giao tiếp và quản lý dự án trong nhóm của chúng ta?"

Nâng cao trải nghiệm khách hàng

"Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện trải nghiệm khách hàng trong ngành của chúng ta? Đưa ra các chiến lược cụ thể hoặc công nghệ chúng ta có thể triển khai."

"Phân tích phản hồi từ khách hàng về [sản phẩm/dịch vụ] và đề xuất các chiến lược sử dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết các vấn đề hay yêu cầu phổ biến."

Quyết định dựa trên dữ liệu

"Đánh giá chiến lược sử dụng dữ liệu hiện tại của chúng ta. Các phương pháp đổi mới nào chúng ta có thể sử dụng để trích xuất những insights có khả năng hành động từ dữ liệu của chúng ta?"

"Cung cấp ví dụ về cách sử dụng dự đoán phân tích trong quyết định kinh doanh của chúng ta."

Campbell tiếp tục, "Khi tạo ra những thử thách này, mục tiêu là chỉ đạo trí tuệ nhân tạo để tạo ra các ý tưởng vừa mới mẻ vừa có thể áp dụng vào ngữ cảnh cụ thể của bạn. Việc đặt câu hỏi theo cách khuyến khích khám phá các quan điểm và giải pháp đa dạng cũng rất có lợi."

Đây là thêm một vài câu hỏi

Nathan Jacobs, nhà nghiên cứu cấp cao tại The Money Mongers, chia sẻ những câu hỏi yêu thích của anh:

"Để thay đổi mọi thứ, tôi mở ChatGPT với câu: 'Đưa cho tôi mười cách sử dụng [công cụ/quy trình] không thông thường trong [ngành/dự án].' Đó như là nói với trí tuệ nhân tạo quất sách đi qua cửa sổ, và những ý tưởng lạ lẫm mà chúng tôi nhận được? Là nguyên liệu để làm nên cuộc họp đội ý tưởng."

"Khi muốn đội của tôi mơ ước to lớn, tôi chọn: 'ChatGPT, lấy ý kiến từ [người lãnh đạo ngành] và đưa ra giải pháp cho [vấn đề].'"

"Và cho những lúc đầu đau muôn phương, tôi nói: 'ChatGPT, bạn sẽ xử lý khúc mắc sáng tạo trong [dự án/nhiệm vụ] như thế nào?' Luôn luôn thúc đẩy ý tưởng chảy cuồn."

Cuối cùng, đừng quên kiểm chứng bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi bot, vì nó có thể mắc lỗi, thông tin lỗi thời và có thiên hướng thiên vị.

Tiềm năng vô tận của trí tuệ nhân tạo phụ thuộc vào việc bạn đưa vào

gettyHãy nhớ rằng, tiềm năng vô tận của trí tuệ nhân tạo phụ thuộc vào việc bạn đưa vào. Sao chép một số gợi ý ở trên, thực nghiệm cùng đội của bạn, xem cái nào hiệu quả, và hoàn thiện cho đến khi nó đáp ứng đúng những gì bạn đang tìm kiếm để khai phá sự sáng tạo của bạn và đội bạn... và hơn thế nữa.